ST 11 (79)/2013 Wypłata burmistrza zagrożona po aferze z nagrodami – Radni obetną pensję i diety?

Dodane w:: Na tapecie,Numer 11 (79) listopad 2013,Polecamy,Samorząd |

radni_tnaO prawie 2 000 zł część radnych planuje zmniejszyć pensję burmistrza Pawła Bednarczyka. Uważają to za rodzaj sankcji „za niegospodarne realizowanie budżetu gminy Tłuszcz na kilku polach, a jednym z nich jest sprawa oburzająco wysokich nagród w Urzędzie Miejskim”.

Ale obcięcie wypłaty burmistrzowi to nie wszystko – ci sami radni chcą także zmniejszyć swoje diety. Pomysł jak na realia polskich samorządów niewątpliwie mocno rewolucyjny. Czy uda się go zrealizować? Aby tak się stało, obniżki pensji i diet muszą zostać zapisane w formie uchwały, które radni podejmą na sesji. Jak na razie inicjatywa ugrzęzła w meandrach formalności.

FORMALNOŚCI I NACISKI

– Radni wnioskowali o zwołanie sesji 8 listopada, jednak ten termin nie mógł być dotrzymany. Wnioskodawcy nie określili, czy zwołują sesję zwyczajną czy nadzwyczajną. W przypadku sesji zwyczajnej materiały dla radnych muszą być doręczone na pięć dni przed sesją, co w tym przypadku było już niemożliwe – tłumaczył Przewodniczący Rady Krzysztof Gajcy.

Sesja w końcu odbyła się 13 listopada. Jednak „rewolucyjne” uchwały nie weszły pod obrady. Być może inicjatorzy obniżek obawiali się, że mają jeszcze zbyt mało głosów poparcia. W samorządowych kuluarach trwa teraz zaciekła walka. – Nasz poprzedni wniosek o zwołanie sesji został odrzucony przez Przewodniczącego Rady. Ponowiliśmy wniosek mimo licznych prób storpedowania naszej inicjatywy i wywierania nacisków na radnych wnioskodawców – napisał na swojej stronie radny Robert Szydlik. – Do inicjatywy zniechęcało mnie telefonicznie bądź osobiście co najmniej czterech radnych i żadnej z tych rozmów nie nazwałbym merytorycznymi. Sączyły się raczej aluzje, półsłówka, zawoalowane groźby. Na sesji z kolei pojawili się obrońcy burmistrza, którzy nie przedstawili może przekonującej argumentacji, ale starali się – też nie wprost – zniechęcić nas do wykonania „niecnego” planu.

RADNI POD PRESJĄ

14 listopada do urzędu wpłynął kolejny wniosek o zwołanie sesji, tym razem podpisany przez sześciu radnych (wcześniejszy poparło siedmiu). Na liście podpisów zabrakło Wiceprzewodniczącego Rady Pawła Fydryszka. Zapytany o przyczyny wycofania się z inicjatywy, powiedział, że zaproponował inną proporcję obniżenia wypłat obu stronom (w stosunku 1:5, np. radnym 100 zł, a burmistrzowi 500 zł), gdyż tak wg niego byłoby uczciwiej. – Niestety wniosek mój nie przeszedł, w związku z tym wycofałem swoje poparcie – wyjaśnia radny Paweł Fydryszek. Dodaje też, że obniżkę diet odczuwał jako presję ze strony „burmistrzowskiej” gazety, która krytykuje działania radnych. – Nie uważam się za radnego, który nic nie robi i bierze pieniądze. W związku z powyższym nie muszę od razu posypywać sobie głowy popiołem. To jaką dietę otrzymujemy powinniśmy uchwalać bez presji i po przedyskutowaniu ze wszystkimi radnymi. Mam jakieś dziwne wrażenie, że w naszym mieście rządzi nie rada ani burmistrz, tylko bardziej prasa.

Rzeczywiście – zarzuty wobec wysokości diet radnych pojawiły się w prasie tuż po ujawnieniu sprawy nagród, które burmistrz wypłacił swoim współpracownikom i urzędnikom.

Wg projektu inicjatorów dieta radnego za udział w sesji zmniejszy się z 250 na 230 zł, dieta członka komisji za udział w posiedzeniu ze 190 na 175 zł. Miesięczna dieta Przewodniczącego Rady miałaby się zmniejszyć z 1 600 do 1 470 zł, a pensja burmistrza o prawie 2 000 zł. Paweł Bednarczyk zapytany o to, co sądzi o obcięciu swojej wypłaty, pozostawił ten pomysł bez komentarza. W głosowaniu na naszej stronie 83% głosujących opowiedziało się za obniżeniem pensji burmistrza (spośród 245 głosujących) a 52% popiera obniżenie diet radnych (z 235 głosujących).

Zapraszamy Państwa do śledzenia na naszej stronie dalszych losów tej inicjatywy.

Maciej Puławski

 

CIĘCIA WYPŁAT TO NIE WSZYSTKO

Jakie jeszcze uchwały radni z grupy inicjatywnej chcą poddać pod głosowanie?

- uchwała w sprawie wprowadzenia dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wsparciem takim miałyby być objęte rodziny posiadające troje i więcej dzieci. Dopłata miałaby wynieść 6 zł za trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie miesięcznie, co spowoduje mniejsze opłaty za śmiecie rodzin wielodzietnych.

- w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych

Dieta sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych miałaby wzrosnąć z obecnych ok. 800-900 zł rocznie. Po zmianach – podwyżka o 60% – kwota ta wyniosłaby 1440 zł rocznie.

- w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Tłuszcza dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenia elektronicznego rejestru zawieranych umów

Radni chcą zobowiązać Burmistrza Tłuszcza do prowadzenia elektronicznego rejestru zawieranych umów, jego publikacji i aktualizacji w Biuletynie Informacji Publicznych. Dzięki temu mieszkańcy zyskają wiedzę, komu i za ile urząd zleca różne zadania i prace.

- dwie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miąse (ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Jana Pawła II).

Reklama

Komentarze (3 )

  1. O której dzisiaj się kończy ta sesja? Bardzo jestem ciekaw wyników głosowań i jak który radny głosował w danej uchwale. Część uważa tak, część tak, wyniki sondy jakie były pamiętam. Niech mieszkańcy wiedzą jak kto konkretnie zagłosował. Podrzućcie info jak ktoś coś wie.

    VN:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: +1 (ocen: 5 )

    Marek
    20/11/2013 13:31

    • Wynik już jest na FB Stacji.
      Uchwała dot. obniżenia wynagrodzenia Burmistrza nie przeszła. Głosów 6 za, 9 przeciw.
      Uchwała dot. obniżenia diet Radnych tez nie przeszła. Głosów 6 za, 6 przeciw, 3 wstrzymujące.

      VN:F [1.9.12_1141]
      Poparcie: +1 (ocen: 7 )

      Łukasz
      20/11/2013 13:38

  2. Polityka i pieniądze… ot co.

    Jestem ciekaw argumentów strony przeciwnej obniżkom. Ciekawe czy coś powiedziała ta dziewiątka i co powiedziała, czy też tylko łapki podnieśli i na tym skończył się ich udział.

    VN:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: +2 (ocen: 8 )

    Flucky
    20/11/2013 15:22

Dodaj komentarz