Komisja Budżetu i Inwestycji z 22.10.2013 – harmonogram prac Spółki Wodnej, odbiory śmieci i opłaty

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 22.10.2013.

Źródło wideo: Tłuszcz UM

OPIS KOMISJI:

[0:00:00] – początek i porządek obrad
[0:01:20] – Przewodniczący Spółki Wodnej – realizacja harmonogramu prac
[0:51:37] – Pracownik UM – realizacja Funduszy Sołeckich oraz wnioski
[0:56:37] – Pracownik UM – kontrole w sprawie deklaracji na odbiór śmieci
[1:00:57] – Pracownik UM – likwidacja dzikich wysypisk
[1:03:44] – Pracownik UM – oczyszczanie okolic dróg
[1:05:34] – Pracownik UM – funkcjonowanie systemu odbioru śmieci, opłaty
[1:07:59] – Pracownik UM – pogorzelisko w centrum
[1:10:15] – Pracownik UM – odbiór azbestu
[1:15:21] – Pracownik UM – opłaty za śmieci
[1:23:34] – termin kolejnego posiedzenia
[1:27:13] – wnioski do Funduszu Sołeckiego
[1:30:53] – pismo do komisji – Komisja Rewizyjna Powiatu w sprawie opóźnień przy projektach dróg
[1:36:07] – pismo do komisji – w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Tłuszcza
[1:41:22] – pismo do komisji – OSP Chrzęsne zgłasza wniosek do budżetu na 2014
[1:42:16] – pismo do komisji – ZGKiM w sprawie priorytetów w inwestycjach wodociągowych
[1:44:12] – pismo do komisji – w sprawie nadania nazw ulic
[1:46:26] – projekt uchwały w sprawie dopłat do opłat za śmieci dla rodzin wielodzietnych
[1:52:28] – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

//Łukasz

Reklama

Dodaj komentarz