Komisja Budżetu i Inwestycji z 01.08.2013 – inwestycje wodociągowe, aktualne przetargi, odbiór śmieci z budynków wielorodzinnych

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 01.08.2013.

Źródło wideo: Tłuszcz UM

OPIS KOMISJI:

[0:00:00] – początek i porządek obrad
[0:01:35] – Dyrektor ZGKiM – inwestycje i budowa wodociągów realizowane przez ZGKiM
[0:32:42] – Dyrektor ZGKiM – odbiór odpadów od firm, odbiór śmieci w Gminie
[0:41:59] – Dyrektor ZGKiM – zamiatanie ulic i parkingów
[0:45:40] – Dyrektor ZGKiM – współpraca ze Spółką Wodną
[0:50:26] – Pracownik UM – aktualne przetargi
[0:58:39] – pismo do komisji – Wspólnota Mieszkaniowa prosi o zwiększenie częstotliwości odbioru śmieci
[1:09:40] – pismo do komisji – OSP Jasienica prosi o zwiększenie dotacji na remont budynku
[1:13:22] – pismo do komisji – Wspólnota Mieszkaniowa prosi o zwiększenie częstotliwości odbioru śmieci
[1:16:29] – pismo do komisji – w sprawie wykupu działki w trybie bezprzetargowym
[1:20:54] – pismo do komisji – w sprawie zamiany części działki zajetej pod drogę
[1:21:57] – protokół z poprzedniego posiedzenia
[1:28:52] – termin kolejnego posiedzenia

//Łukasz

Reklama

Dodaj komentarz