ST 7 (75)/2013 Mieszkaniec pyta o śmieci

list

Do Burmistrza i Zarządu Miasta i Gminy Tłuszcz oraz gazety lokalnej

Proszę o wyjaśnienie, dlaczego nie zostały uwzględnione w deklaracji śmieciowej pewne aspekty przedstawione do informacji publicznej, mianowicie:

  1. Nie zróżnicowano mieszkańców miasta i wsi – rolnicy posiadający gospodarstwo rolne odpadki organiczne, spożywcze np. obierki, resztki warzyw, odpadki zielone mogą przeznaczyć na pasze lub kompostownik;
  2. Nie zostały ujęte takie sytuacje jak wyjazdy sanatoryjne, wczasy, szpitale, internaty, itp. trwające miesiąc i więcej;
  3. Nie zostało wyjaśnione, na jakiej podstawie została ustalona cena, nie podano wagi ani objętości odpadów czy śmieci, ile kosztuje 1 kg odebranych śmieci;
  4. Nie uwzględniono wieku, zdrowia i zamożności osób, czy będą mogły ponieść tak wielki wydatek;
  5. Dlaczego nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami gminy poprzez zebrania?

Proszę o udzielenie odpowiedzi w gazecie lokalnej „Stacja Tłuszcz”.

Z poważaniem

Mieszkaniec Gminy

 Od redakcji: przekazaliśmy powyższe pytania Burmistrzowi Tłuszcza – jeśli otrzymamy odpowiedź, wydrukujemy ją w kolejnym numerze ST.

 

Reklama

Dodaj komentarz