“Stacja Tłuszcz” w Radiu Dla Ciebie o rozprawach w NSA (w spr. informacji publicznej)

radio_dla_ciebie_w_tluszczu_zobacz_zdjeciaW związku z jutrzejszymi sprawami w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, między dziennikarzami Stacji Tłuszcz a Burmistrzem Tłuszcza o udostępnienie informacji publicznej, dziennikarka Radia Dla Ciebie rozmawiała na ten temat z redaktorem ST Maciejem Puławskim.

Posłuchaj rozmowy w linku poniżej:

Redaktor ST w Radiu Dla Ciebie 10.01.2013 (416)

Audycja była emitowana na żywo 10.01.2013 r. ok. godz. 7.18 rano.

Poniżej prezentujemy opis spraw, które jutro będą rozpatrywane na rozprawie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

 

ROZPRAWA I

sygn. akt I OSK 2267/12, 11.01.2013 godz. 10.50, Sala B

- skarga kasacyjna Burmistrza Tłuszcza od wyroku WSA w Warszawie z dnia 30.05.2012 r. sygn. akt. II SAB/Wa 75/12 – http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C335C70FE7

Dziennikarka gazety lokalnej Stacja Tłuszcz  zwróciła się do Burmistrza Tłuszcza w grudniu 2011

z wnioskiem o informację publiczną o udostępnienie jej kopii:
– wszystkich opinii, ekspertyz, analiz (m.in. prawnych, budowlanych i innych) przygotowanych dla Gminy Tłuszcz od maja 2010 r. do dnia realizacji wniosku,
– kopii umów, faktur i rachunków (skopiowanych obustronnie) za wyżej wymienione.

Dziennikarka otrzymała część wnioskowanych dokumentów, jednak z faktur i rachunków usunięto część informacji (np. na pieczątce, numer faktury, nazwa przedsiębiorcy wystawiającego fakturę). Co do jednej z opinii prawnych organ poinformował, że żądana opinia prawna nie stanowi informacji publicznej, bowiem dotyczy ona „ścieżki” prawnej toczącego się postępowania karnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku I instancji zobowiązał Burmistrza Tłuszcza do rozpatrzenia wniosku dziennikarki. Sąd uznał, że jeśli dane na fakturze i rachunku podlegają ograniczeniu „ze względu na dobra chronione prawem w myśl art. 5 ust. 1 – 4 ustawy, to odmowa udzielenia takiej informacji, z powołaniem się na te ustawowe ograniczenia, następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej w myśl art. 16 ustawy”. Podobnie rozstrzygnięcie dotyczy opinii prawnej: „Zaznaczyć bowiem należy z całą stanowczością, że co do zasady opinia ma walor informacji publicznej, bowiem dotyczy interpretacji przepisów prawa (“ścieżki” prawnej, jak podał organ) i odnosi się do działalności podmiotu, tj. organu administracji publicznej. Z tego mianowicie powodu, że służy organowi do realizacji powierzonych mu prawem zadań i odnosi się do jego działalności (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2011 r., sygn. akt I OSK 490/11).” Ponownie w przypadku, gdy udostępnienie podlega ograniczeniu ze względu na wspomniane wyżej „przesłanki zawarte w art. 5 ust. 1 – 4 ustawy, to przede wszystkim przez ten fakt nie zostaje ona pozbawiona waloru informacji publicznej, a jedynie może nastąpić odmowa jej udostępnienia”.

Skargę kasacyjną w zakresie rozstrzygnięcia wniósł Burmistrz Tłuszcza.

Zarzucił zaskarżonemu orzeczeniu przyjęciu przez WSA, że całość takich dokumentów jak faktury i rachunki stanowią informację publiczną oraz, że każda opinia prawna „ma walor” informacji publicznej.

Podczas rozprawy, która odbywała się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, Sąd wobec sprzeciwu pełnomocników skarżącego organu, nie wyraził zgody na rejestrację dźwiękową wypowiedzi pełnomocników organu.

ROZPRAWA II

sygn. akt I OSK 2508/12, 11.01.2013 godz. 11.15, Sala B

- skarga kasacyjna Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich od wyroku WSA w Warszawie z dnia 31.05.2012 r. sygn. akt. II SAB/Wa 50/12 – http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C15F8698A3

Dziennikarz lokalny gazety Stacja Tłuszcz  zawnioskował 21 listopada 2011 r. do Urzędu Miejskiego w Tłuszczu o udostępnienie następujących informacji:

1. całkowitych kosztów miesięcznych (brutto + składki pracodawcy), jakie ponosi lub będzie ponosić gmina Tłuszcz na sfinansowanie stanowiska radcy prawnego,
2. kopii umowy z audytorem wewnętrznym przeprowadzającym audyt wewnętrzny w Gminie Tłuszcz w roku 2011,
3. kopii umowy z kancelarią prawną obsługującą Gminę Tłuszczu w 2010 r. i 2011 r.,
4. obustronnych kopii faktur bądź rachunków wystawionych przez kancelarię prawną obsługującą Gminę Tłuszcz w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia złożenia niniejszego wniosku,
5. obustronnych kopii faktur bądź rachunków wystawionych przez audytora wewnętrznego przeprowadzającego audyt wewnętrzny w Gminie Tłuszcz. w 2011 r. w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia złożenia niniejszego wniosku.
W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie żądania zawarte w pkt. 2-5 wniosku dotyczą żądania udostępnienia informacji publicznej. WSA zobowiązał Burmistrza Tłuszcza do rozpoznania wniosku skarżącego w tym zakresie. Odnosząc się zaś do żądania dotyczącego całkowitych kosztów jakie ponosi gmina Tłuszcz na sfinansowanie stanowiska radcy prawnego Sąd uznał, że nie dotyczy ono informacji publicznej.

„Ze względu bowiem na fakt, iż w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu jest jedno stanowisko radcy prawnego, żądanie sformułowanie jako “całkowite koszty miesięczne (brutto + składki pracodawcy), jakie ponosi lub ponosić będzie Gmina na sfinansowanie stanowiska radcy prawnego”, jest w istocie informacją o wynagrodzeniu radcy prawnego.

Radca prawny zatrudniony na podstawie umowy o pracę nie jest zaś funkcjonariuszem publicznym, czy też osobą pełniącą funkcję publiczną w rozumieniu przepisu art. 115 § 13 i § 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 552 ze zm.), by mógł mieć zastosowanie przepis art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o dostępie. W związku z tym zdaniem Sądu żądanie powyższe dotyczyło informacji ad personam, która nie mieści się w pojęciu informacji publicznej (por. wyrok NSA z dnia 14 września 2010 r., I OSK 1035/10, Lex nr 744 914).”

- Skargę kasacyjną w zakresie rozstrzygnięcia dotyczącego uznania, że informacja o kosztach ponoszonych z tytułu zatrudnienia radcy prawnego w urzędzie nie stanowi informacji publicznej wniosła organizacja społeczna – Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich będące uczestnikiem postępowania.

Skargę kasacyjną wniósł również Burmistrz Tłuszcza, jednak ze względu na skierowanie jej do niewłaściwego sądu (od razu do NSA zamiast za pośrednictwem WSA w Warszawie) i przekazanie jej przez NSA do WSA już po terminie na jej wniesienie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie  postanowił w dniu 4 września 2012 r. odrzucić skargę kasacyjną Burmistrza Tłuszcza. Postanowienie można przeczytać tutaj: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/645BB5B5DA

Podczas rozprawy, która odbywała się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, Sąd wobec sprzeciwu pełnomocników skarżącego organu, nie wyraził zgody na rejestrację dźwiękową jej przebiegu.

MP

 

Reklama

Komentarze (9 )

 1. Bardzo rzeczowa i wyważona wypowiedź Macieju! Gratulacje! :-)
  Dobrze, że nie dałeś się wciągnąć w ocenę urzędu i burmistrza, jak to sugerowała swymi pytaniami Pani Redaktor.

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +4 (ocen: 10 )

  Łukasz
  10/01/2013 10:26

 2. Ciekawe jaka to dziennikarka zwróciła siez tym wnioskiem? ;)

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )

  Icek
  10/01/2013 15:00

 3. O… no to wg mnie mocnych mamy prawników w gminie jeśli nie wiedzieli do którego sądu się odwołać i wysłali papiery do Naczelnego zamiast do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ciekawe ile nas kosztują tacy wysokiej klasy fachowcy! Redakcjo nie dajcie się i walczcie dalej. Proszę radnych naszej gminy żeby zainteresowali się tematem.
  Wygląda na to że ta kadencja będzie rekordowa pod względem liczby spraw w sądach za uchylanie się od różnych obowiązków władzy i dalszym tępieniem wszystkiemu winnym poprzednikom. Śmieszne to czy straszne?

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +10 (ocen: 20 )

  Jaro
  10/01/2013 15:05

 4. Na forum Wieści podwarszawskich z dnia 25 listopada 2012 nr 47(1120) jeden z komentatorów artykułu ,,Wodąciag do pustych działek”pisze że gmina Klembów przegrała już 120 spraw przed WSA w Warszawie i zapłaciła 40 tysiecy grzywien.Obsługę prawną prowadzi ta sama radczyni prawna co w Tłuszczu.Więc się nie dziwię że papiery krążą po sądach. Panie Macieju życzę powodzenia, mam prośbę aby ST wrociła do czasów świetności z lat 2008-2010.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +4 (ocen: 12 )

  rada sołecka
  11/01/2013 04:55

 5. Zła właściwość Sądu to wg mnie spora kompromitacja pełnomocnika Urzędu. Trąci to nawet chyba postępowaniem dyscyplinarnym.

  Myślę, że skarga kasacyjna Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich co do wynagrodzenia radcy prawnego nie przejdzie. Gdyby pytanie było bardziej ogólne np. o łączne koszty obsługi prawnej w Urzędzie włącznie z wynagrodzeniem radcy, doradcy, opinii zewnętrznych itp to by przeszło i poznalibyśmy koszty. A tak, to faktycznie jest pytanie o zarobki jednej, konkretnej osoby i powątpiewam w sukces.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +12 (ocen: 12 )
 6. Czekamy z niecierpliwością na relację z rozpraw :-)

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +3 (ocen: 5 )

  Łukasz
  11/01/2013 11:31

 7. @ Flucky

  Chyba Cię zaskoczę, bo z tego co się orientuję (niestety nie byłam osobiście w sądzie), NSA uwzględnił skargę kasacyjną SLLGO w spr. kosztów jakie ponosi gmina w związku z zatrudnieniem radcy prawnego i stwierdził, że wnioskowane dane stanowiły informację publiczną.

  Sprawa wraca więc do WSA.

  Sytuacja jest podobna w drugiej sprawie – NSA uzwględniło skargę kasacyjną Burmistrza Tłuszcza i WSA ponownie ma zająć się tą sprawą (opinie, zaczernianie faktur)

  @ Łukasz – Może później po WOŚP-ie Maciek jeszcze coś więcej napisze, albo jak w bazie pojawią się orzeczenia, bo to wszystko jest dość zawiłe i dotyczy procedury, na której jako nie-prawnik nie bardzo się znam.

  Podczas rozpraw na sali oprócz Maćka, przedstawiciela SLLGO oraz jednej pełnomocniczki Burmistrza pani doradcy M. Kuczkowskiej, byli obecni także m.in. przedstawiciele ogólnopolskich mediów (PAP, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna), a sąd udzielił zgodę na nagrywanie dźwięku osobie z publiczności.

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +5 (ocen: 5 )
 8. To ludzki sąd jak nie kazał zaczerniał ani “wybiałkowywać”. To nasza pani mecenas nie pojawiła się na sprawie??? Jak to? Dopiero co mówili, że ona pracuje jako doradca a nie prawnik mimo wykształcenia prawniczego. To może teraz burmistrz poda w końcu łączne wydatki na pensje dla prawników bo wychodzi na to że ta pani jednak jako prawnik. Wiem zaraz się pojawią głosy że pełnomocnikiem moga zronić nawet pana Zdzisia ale to nie zmienia faktu. W gminie są dwie prawniczki i powinni podać ile zarabiają obie razem po uwzględnieniu premiu, dodatków, ryczałtów, trzynastki, gruszy itp. Niech będzie podane ile przez cały rok zarobiły. Skoro nie chcą tego powiedzieć to tak jak w audycji Radia dla Ciebie – może mają coś do ukrycia? Może nieprzyzwoicie zawyżone stawki płacowe? Niech się w końcu mieszkańcy dowiedzą jak wg mnie ta gmina jest dojona!!!

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +9 (ocen: 11 )

  Korkowiec
  12/01/2013 15:16

 9. Pingback: Mazowieckie » W Tłuszczu powstał pomysł nagrywania działań kierowników Urzędu Miejskiego

Dodaj komentarz