ST 15(68)/2012 Z (i bez) parafki – uchwały do poprawki

Instytucje nadzoru zakwestionowały część uchwał podjętych na październikowej sesji Rady Miejskiej. Wśród „uchwał do poprawki” znalazły się zarówno te będące projektem burmistrza, a przygotowane przez pracowników Urzędu Miejskiego, jak i autorstwa radnych. Do obowiązującego stanu prawnego należało dostosować także uchwałę parafowaną przez radcę prawnego.

Ta ostatnia – „Program Współpracy Gminy Tłuszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” została już poprawiona przez radę na grudniowej sesji. W pierwotnym projekcie, przygotowanym przez panią Agnieszkę Paź i parafowanym przez radcę prawnego Sylwię Barcz-Popiel zabrakło wymaganej przez „Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” wysokości środków przeznaczanych na realizację programu.

BRAK PODSTAW PRAWNYCH

Kolejna sytuacja miała miejsce w przypadku uchwały „w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty” i dwóch innych uchwał z nią powiązanych. Wg Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) brak jest m.in. podstaw prawnych do określania wysokości zróżnicowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zależnie od wielkości gospodarstwa. RIO zakwestionowała ustalenie różnej opłaty od gospodarstwa z podziałem na mniejsze (do dwóch osób) i większe (powyżej dwóch osób). Projekt tej uchwały przygotowała pani Monika Geras, była parafowana przez radcę. Także wprowadzenie podczas sesji przez radnych poprawki do jednego z projektów, o uiszczaniu opłaty za śmieci w drodze inkasa – tj. u sołtysa (miało to służyć wygodzie mieszkańców wsi), nie spotkało się z aprobatą RIO. Samorządowcy mogą teraz albo przygotować poprawki, albo zaskarżyć decyzję RIO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (np. wg informacji udzielonych mi w urzędzie RIO na Podlasiu nie kwestionowało podobnych zróżnicowanych metod ustalania opłaty).

NARUSZENIE DELEGACJI

Ostatnio najwięcej dyskusji wzbudziła uchwała zmieniającą statut Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, przygotowana przez radnych: Mirosława Szczotkę, Roberta Szydlika i Tadeusza Groszka (brak parafowania przez radcę prawnego). Okazało się, że Wojewoda Mazowiecki stwierdził jej nieważność w zakresie dotyczącym m.in. przeprowadzenia konkursu na dyrektora (przypomnijmy: uzasadniając zmiany radni chcieli rozszerzyć skład komisji konkursowej tak, by sprzyjał wyborowi najlepszego kandydata i pozwolił uniknąć upolitycznienia stanowiska dyrektora). Wojewoda uzasadnił, że takie zapisy naruszają delegację zawartą w „Ustawie o samorządzie gminnym”, mówiącą, że to do zadań wójta (burmistrza, prezydenta) należy zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. (Warto zauważyć, że w sąsiedniej gminie Jadów podobne rozwiązania obowiązują a wojewoda nie stwierdził nieważności uchwały w tym zakresie). Organ nadzoru stwierdził również, że brak jest podstawy prawnej do przyjęcia w statucie instytucji kultury obowiązku opiniowania rocznego planu działalności Centrum i rocznego planu finansowego, przez wskazane w uchwale komisje rady. Wojewoda nie miał natomiast zastrzeżeń do wprowadzonego przez radnych zapisu wykluczającego możliwość prowadzenia przez Centrum regularnej działalności wydawniczej, w tym wydawanie prasy (chodzi o finansowany ze środków publicznych „Nowy Tor”).

 • Aleksandra Puławska

Pełne teksty rozstrzygnięcia wojewody i decyzji RIO – dostępne są poniżej:

RIO – w sprawie orzeczenia nieważności w całości uchwały Nr XVIII.192.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

RIO – w sprawie orzeczenia nieważności w całości uchwały Nr XVIII.190.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

RIO – w sprawie orzeczenia nieważności w całości uchwały Nr XVIII.191.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozstrzygnięcie Wojewody Mazowieckiego (kliknij na obrazek, aby powiększyć):

strona I

 

strona 2

 

strona III

Reklama

Komentarze (4 )

 1. w Klembowie też bałagan: http://wiesci.com.pl/?f=xml/201251.xml&p=3

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +5 (ocen: 5 )

  Klembów Tłuszcz 2 bratanki
  19/12/2012 17:56

 2. Na zdjęciu to chyba ta sam co w Tłuszcz doradca czy radca dlatego bałagan ????

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +6 (ocen: 8 )

  Dariusz
  19/12/2012 18:48

 3. Komentarze dotyczące projektu uchwały w sprawie “Nowego Toru” przeniesiono do wpisu o sesji: http://stacja-tluszcz.pl/?p=9199

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )

Dodaj komentarz