Komisja Rewizyjna z 05.11.2013 – projekt uchwały w sprawie dopłat w opłatach za śmieci, odpowiedź na wniosek w sprawie pomocy prawnej

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05.11.2013.

Źródło wideo: Tłuszcz UM

OPIS KOMISJI:

[0:00:00] – początek i porządek obrad, termin kolejnego posiedzenia
[0:02:19] – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
[0:10:11] – Sekretarz – projekt uchwały w sprawie dopłat do śmieci dla rodzin wielodzietnych
[0:29:25] – Sekretarz – odpowiedź na wniosek o pomoc prawną przy zgłoszeniu o możliwości popełnienia przestępstwa w CKSiR
[0:43:42] – pismo do komisji – poseł Dębski w sprawie poparcia rozszerzenia strefy obowiązywania Karty Warszawiaka
[0:46:16] – pismo do komisji – wniosek o możliwość odkupienia gminnej działki
[0:47:31] – pismo do komisji – w sprawie utworzenia skrzynek e-mail w domenie urzędowej dla Radnych
[0:49:09] – pismo do komisji – sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych
[0:50:59] – wnioski do Burmistrza
[0:52:11] – projekt uchwały w sprawie dopłat do śmieci dla rodzin wielodzietnych
[0:55:14] – brak pisma z wynikiem negocjacji

//Łukasz

Reklama

Dodaj komentarz