Spór o Wiejski Dom Kultury w Miąsem, działalność spółki wodnej i partnerstwo publiczno-prywatne – XIX Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu – zobacz video

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z całej sesji, która odbyła się 4 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

W sesji nie uczestniczył burmistrz Paweł Bednarczyk – zastępował go wiceburmistrz Waldemar Banaszek, który m.in. odczytał odpowiedzi burmistrza na interpelacje radnych z poprzedniej sesji (wkrótce dostępne na naszej stronie).

Nagranie przedstawia:

 [00:14] Porządek obrad sesji – przed zmianami

[02:36] radny Robert Szydlik składa wniosek o zmianę w porządku obrad – wycofanie z porządku obrad uchwały dot. partnerstwa publiczno-prywatnego i przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej kwestii

[05:14] sekretarz Tomasz Jusiński: “uchwała ma charakter intencyjny, jest ważne dla burmistrza czy tym tematem w ogóle ma się zajmować”

[06:32] radny Robert Szydlik: “Radni nie są przeciwko, musimy poznać szczegóły. To jest ważny temat i musimy go zbadać.”

[07:04] sekretarz Tomasz Jusiński: “obawiam się, żeby nie było jak z Deloittem, było pismo burmistrza ws. zajęcia stanowiska przez komisje, niektóre w ogóle się nie wypowiedziały. To się później rozmydla.”

[07:34] radny Tadeusz Groszek: “należy więcej wiedzieć, nie znamy unijnego budżetu. Czy większe zadłużenie nie utrudni aplikowania o środki UE w przyszłości?”

[08:24] Głosowanie nad wnioskiem radnego Szydlika dot. zdjęcia uchwały dot. partnerstwa publiczno-prywatnego.

[09:25] przewodniczący Krzysztof Gajcy zgłasza nowy punkt – projekt burmistrza ws. zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Jasienicy

[10:37] radca prawny Sylwia Barcz-Popiel przypomina przewodniczącemu rady o wynikającym ze statutu obowiązku przedstawienia sprawozdania z działalności

[11:45] nowy porządek obrad sesji

[14:30] Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym

XIX Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu

Podjęcie uchwał:

[24:50] a) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012

[27:30] radny Mirosław Sobczak składa wniosek o zmiany w uchwale

[29:00] skarbnik Halina Kusak wnosi o przyjęcie autopoprawki burmistrza

[31:26] radny Mirosław Sobczak: “mam prośbę, głosujmy wszystkie wnioski razem”

[32:14] radca prawny Sylwia Barcz Popiel: “nie jesteśmy w stanie przewidzieć wyniku głosowania, wnioski powinny być głosowane odrębnie”

[37:01] b) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XI/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012-2020

[42:46] c) w sprawie zmiany Uchwały nr XII/122/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 roku

[44:20] d) w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie zadania pn. „ Ochrona terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi poprzez modernizację przepustów w ciągu dróg gminnych w Tłuszczu”

[46:17] e) w sprawie zmiany uchwały nr XVII/176/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 września 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy

[47:50] f) w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Tłuszcz na lata 2013-2018

[49:11] g) w sprawie określenia zasad przyznania, odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwrotu świadczeń z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych gminy

[53:48] h) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

[56:05] i) w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.163.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych, trybu

[57:31] sołtys Franciszkowa i prezes Spółki Wodnej Leszek Banaszek: “dajcie spółce normalnie pracować”

[58:51] radny Mirosław Sobczak: “Uchwała jest pokłosiem wcześniejszych decyzji. Spółka nie złożyła wniosku zgodnego z procedurą, nie było opinii Komisji Budżetowej.”

[01:00:12] j) w sprawie zmiany Programu Współpracy Gminy Tłuszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

[01:02:43] k) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

[01:04:10] l) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu

[01:05:40] ł) w sprawie zasad i trybu nadania oraz pozbawienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Tłuszcz” lub „Zasłużony dla Gminy Tłuszcz”

[01:06:54] Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje

[pracujemy nad rozbudowaniem opisu w tej części]

[01:44:37] Zapytania i wolne wnioski, odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski

 [pracujemy nad rozbudowaniem opisu w tej części]

 

 

 

 

Reklama

Komentarze (22 )

 1. “Normalna” Gmina się przebudziła i zaatakowała tym razem radnego Sobczaka za trzymanie wozu strażackiego na posesji teścia (też mi skandal, gdzieś go trzymać muszą gdy remizy brak) i budowę pałacu kultury we wsi. Pani Perkowska dopytuje się o dom kultury dlaczego radni z miasta nic nie zrobili w sprawie jego budowy. Tylko czy ta pani nie była rok temu zwolenniczką pomysłu burmistrza żeby odkupić od GSu pawilon i tam zrobić dom kultury? Ten cudowny pomysł nie podobał się złym radnym. Oskarżono ich w gazetach że może “dali się przekonać” jakimś biznesmenom. Była aluzja na temat korupcji. Później rzeczoznawca też był chyba “skorumpowany” bo orzekł że pawilon nie nadaje się do niczego a już na pewno nie na siedzibę domu kultury.
  Dobrze że radny Sobczak się nie bał i głośno powiedział na sesji że konkurs na kolejnego dyrektora to żenada skoro wymagania dla kandydatów są żadne. Podobno wystarczy licencjat i staż pracy np. przy obcinaniu gałęzi z wysięgnika albo wkręcaniu żarówek na słupach. No ale na wyższych stanowiskach też wystarcza takie CV więc co się dziwić. Było już w domu kultury jajko mądrzejsze od kury to nie docenili.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +16 (ocen: 24 )

  Znachor
  05/12/2012 23:01

 2. Dziękuję za udostępnienie sesji w całości.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +7 (ocen: 17 )
 3. Podobało mi się jak Sobczak i Gajcy usadzili prawniczkę. Podobnie ten cały Gołoś i Stryjek. Wg mnie wyglądali jakby sprzed telewizora wstali a nie na sesji rady byli.
  Co ludzie z końcówki to jak specjalnie nasłani wyglądali. Może dlatego Pawła musieli gdzieś wysłać, bo przecież równie dobrze za połowę tych rzeczy a raczej ich brak mógłby burmistrz tak samo odpowiadać. A tak na (bez)radnych było. Ale nasz burmistrz spryciarz! Wyrabia się chłopaczek.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +13 (ocen: 17 )

  refleksja
  06/12/2012 12:16

 4. Byłam,widziałam,słyszałam i uważam że było warto.A o co chodzi?Ludzie mają prawo wiedzieć jakie są koszty takich przedsięwzięć jak inwestycja w Miąsem.Zbyt duże pieniądze idą dla jednej miejscowości kosztem oczywiście innych,nic nie ma po równo.A jeśli chodzi o wybory na dyrektora,to czemu nie takie wymagania-wiele osób ma szansę się starać.A kto się stara?!Trzeba wziąć pod uwagę też to jaką to niesie za sobą odpowiedzialność i wszyscy będą patrzyli na ręce.Obawa jest,że co rzucą wszystkie cv w górę i wylosują na chybił trafił takiego dyrektora???Z drugiej strony taki ktoś będzie musiał wykazać się pracą.Trzeba tu i w tym miejscu apelować do tych osób które się zgłaszają na to stanowisko,aby zadali sobie pytanie,czy się do tego nadają,czy podołają i jaki mają plan.
  A spółka wodna?!To jakaś porażka…w mojej miejscowość okazało się,że nie ma żadnego zarejestrowanego rowu melioracyjnego gminnego,jak już to należącego do starostwa?!czyli co.. i tak wejść u nas ze sprzętem by nie mogli,więc pytam się na co te składki?

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +14 (ocen: 20 )

  Kasia
  06/12/2012 13:42

 5. szkoda, że nikt nie zapytał o cel wymiany przepustu pod ul. Łąkową. czy nie wystarczyło go zwyczajnie przeczyścić, przecież nie był zarwany… Wymieniono go na przepust o tej samej średnicy. No ale plan wymiany przepustu na ul. Odrowąża gdzie będzie włożona mniejsza średnica niż dotychczasowa to jest to! Szczyt szczytów :)
  ps. Co się dzieje z Panią Kielak? widzę na stronie Urzędu, że szukają zastępstwa?

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: -7 (ocen: 17 )

  szkoda
  06/12/2012 14:31

  • Jak widać w/w wypowiedzi. Twoja wiedza na ten temat jest zerowa!

   P.S. Szkoda to jak tęsciowa wpadnie do studni i sie nie utopi.

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: -11 (ocen: 21 )

   anonim
   06/12/2012 20:02

 6. Czytanie projektów uchwał przez Gajcego przypomina wg mnie raczej przekupkę na naszym targu niż powagę tej funkcji . Gdzie on tak się spieszy na jednego czy co , po zawsze jest jakaś 10 minutowa przerwa. To ci dopiero kultura słowa?

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: -8 (ocen: 18 )

  agnes
  06/12/2012 14:42

  • kultura w zgodzie z wyksztalceniem.Taki bełgot to tylko jest w Tłuszczu.Radni wybrali najlepszego swojego reprezentanta. Najważniejsze że na ostatnią sesje nauczył się czytać.

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: -8 (ocen: 20 )

   Meno
   06/12/2012 16:02

 7. Cyrk i przepychanki jak zwykle. I jak zwykle same pretensje jednych do drugich. Do jasnej …. LUDZIE ZACZNIJCIE ZE SOBĄ WSPÓŁPRACOWAĆ, BO WYMIOTOWAĆ SIĘ CHCE, PO 5 MINUTACH OGLĄDANIA TEGO ….!!!
  Wybieramy burmistrza, radnych i sołtysów nie po to żeby mieli ciągle do siebie pretensje… Ogarnijcie się trochę :)

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +11 (ocen: 17 )

  jozek
  06/12/2012 19:32

 8. http://www.tluszcz.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=2605&bar_id=883
  I znowu pan przewodniczący rady osiedla wygra ? Czy się mylę ?

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: -9 (ocen: 21 )

  anonim
  07/12/2012 17:29

  • “Widzicie co chcecie widzieć” :)
   Spisek iście “smoleński”.
   “Idealna ustawka” hahahahaha!!!
   Wg mnie Wymyślili, że nikt nie złoży oferty w pierwszym przetargu i dlatego w drugim wygra ich człowiek…
   http://www.tluszcz.bip.net.pl/?a=857

   Drogi Anonimie człowiek inteligentny jak już widzi takiego newsa, to zanim napisze coś niemądrego, to zauważy, że raptem czwarta pozycja pod tą sensacyjną dotyczy tego samego przetargu.

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: -12 (ocen: 16 )

   jozek
   07/12/2012 20:12

   • Czyli i tak na moje wychodzi.
    “…człowiek inteligentny jak już widzi takiego newsa…”
    Nie każdy jest tak inteligentny ja Ty.

    VA:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: -13 (ocen: 19 )

    anonim
    08/12/2012 15:43

 9. Lobby UM podpuściło ST ?
  Publikujecie całe nudne nagranie sesji – dzięki czemu mieszkańcy nie będę tego oglądać ?

  Wybaczcie, ja wysiadam.
  Nie mam czasu żeby 2:11 min oglądać sesje.

  Większość mieszkańców też nie żyje, aż tak polityką lokalną żeby oglądać tyle czasu film sesji.
  Założenie tego nagranie jest takie żeby oglądali je wyłącznie wtajemniczeni czy zwykli ludzie ?
  Obawiam się, że władzy jest na rękę żeby zwykli ludzie nie widzieli co na sesji robią burmistrzowie ;/

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: -11 (ocen: 19 )

  parafianin
  08/12/2012 22:56

  • Dzień dobry,
   mam świadomość, że materiał jest obszerny. Z tego względu zamieszczamy znaczniki i opis nagrania, które ułatwiają znalezienie konkretnego fragmentu.
   Pozdrawiam
   MP

   VN:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: +12 (ocen: 18 )
   • Poprzednia forma była dużo lepsza ! Streszczone było to co trzeba ;)
    Oglądało się samą esencje, a tak trzeba czekać…
    czy będzie akcja, czy tylko czytanie i jednolite podnoszenie rąk ;/
    Dlaczego Państwo posłuchaliście się jednej opinia ???
    Tylko jeden malkontent (Łukasz) marudził !

    to byłem ja – Jarząbek

    VA:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: -8 (ocen: 18 )

    Ja - Jarząbek
    10/12/2012 13:36

    • Nie trzeba czekać. Masz coś takiego jak suwak, którym możesz przejść do konkretnej wartości czasowej.
     Mało tego jeśli otworzysz sobie bezpośrednio na stronie YT to w opisie przygotowanym przez Macieja znajdują się linki do konkretnych wartości czasowych.

     Innymi słowy masz to samo co było wcześniej + jeszcze więcej, bo fragmenty, które nie byłyby standardowo opublikowane.
     Zapytasz po co? Już odpowiadam. Ja jako wyborca pracujący na pełny etat poza Tłuszczem nie jestem w stanie dotrzeć na sesję, a chciałbym czasem sprawdzić jak zachowują się moi pracownicy (Radni oraz Burmistrz), aby wiedzieć, który z nich dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, czy wykazuje się aktywnością, czy jest zwykłym “bumelantem”. To jest mi potrzebne, aby wiedzieć, czy mam przedłużyć im umowę czasową na kolejne 4 lata. A mówiąc w skrócie chcę widzieć jak się zachowują w czasie swojej pracy, kto i na co oddał swój głos. Wolę mieć pełny obraz sytuacji, a nie wybrane fragmenty.
     Ten kto nie chce oglądać całości ma to samo co wcześniej czyli fragmenty odpowiednio podlinkowane.

     VA:F [1.9.12_1141]
     Poparcie: +7 (ocen: 17 )
  • Rozumiem, że jakby sesja była we fragmentach to wtedy krzyczałbyś, że ST manipuluje publikując tylko wygodne dla siebie fragmenty?

   Takie rozwiązanie, czyli cała sesja jest najlepszym możliwych. Dodatkowo masz dodane odnośniki do konkretnych odcinków wraz z informacją co możesz w nim usłyszeć. Czego chcieć więcej?

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: +9 (ocen: 19 )
 10. Czyżby urząd wreszcie miał ochotę nagrywać Sesje Rady Miejskiej?
  W BIPie jest zapytanie ofertowe dot kamery :-)
  http://www.tluszcz.bip.net.pl/?a=877

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +4 (ocen: 8 )
  • Nagrywać Sesję? Łukaszu no co Ty? O takie rzeczy podejrzewasz ich?
   Przy takim zachowaniu burmistrza i urzędników? Antypromocję nie będą sobie robić, aż tacy głupi to chyba nie są?
   Któryś z urzędników (rządzących) może potrzebuje na użytek własny? Zostało kasy w projekcie, bo dużo było na promocję, to wydać trzeba, inaczej przepadną. Poszło przez zapytanie ofertowe, co oznacza kwotę do wydania powyżej 10.000 zł

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: +5 (ocen: 7 )

   Wrona
   14/12/2012 00:00

   • Zapytania ofertowe robią nawet przy mniejszych kwotach, tacy są praworządni, ale wymagania i terminy ustawiają takie, że tylko ktoś wcześniej uprzedzony ma akurat odpowiedni towar/usługę, które może dostarczyć/świadczyć za 2 dni. Robią konkursy, przetargi i zapytania ofertowe, ale to jeden wielki pic. Wg mnie Wszystko ustawka. Wygrać mogą tylko jedynie słuszni

    VA:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: +6 (ocen: 6 )

    OkoZaOko
    14/12/2012 11:33

 11. Może źli ludzie zamknęli burmistrza i nie mógł na sesję przyjść.

  W czynie społecznym, we wspólnym kolektywie chciałoby się uwolnić burmistrza z pod panowania tych złych ludzi, tak by mógł sam podejmować słuszne decyzje bez obawy, że jakieś naczelniki, komorniki czy papuszniki zmienią ją.

  Ale jak to uczynić?

  I tego życzę z Nowym Roku.
  więcej samodzielności, mniej durnoty

  (hi hi ale się rozważyłem )

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 6 )

  Miecysław
  13/12/2012 22:58

 12. Ten nasz, zastępca to już foremny okrąg zaczyna przypominać na obrysie twarzy. Poprawił się nam chłop, poprawił przez te dwa lata. Czego nie można powiedzieć o burmistrzu, niestety.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: -2 (ocen: 8 )

  Oliwier
  13/12/2012 23:03

Dodaj komentarz