Błędna uchwała, zmiany w opłatach za odpady, zmiany w statucie CKSiR, interpelacje i zapytania… – Zobacz video i wystąpienia – XVIII Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu

Zapraszamy do obejrzenia fragmentów sesji, która odbyła się 29 września 2012 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

Nagranie przedstawia:

- [00:00] głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2012;

( m.in. dołożenie 20 000 zł na dokończenie budowy fundamentów pod Wiejski Dom Kultury w Miąsem; dołożenie 30 000 zł dla ZGKiM)

- [06:05] wykrycie błędu w uchwale  w sprawie upoważnienia Burmistrza Tłuszcza do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, pomiędzy Gminą Tłuszcz a Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację operacji „Budowa stacji uzdatniania wody w msc. Kozły, gm. Tłuszcz ;

(w niektórych miejscach uchwała zawierała informacje o “Budowie wielofunkcyjnego boiska w Jasienicy” zamiast stacji uzdatniania wody)

- [10:30] dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  stawki opłaty;

- [36:35] zmiana w uchwale w sprawie Programu Współpracy Gminy Tłuszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

- [38:12] burmistrz wychodzi z sesji

- [38: 34]dyskusja i uchwała wprowadzająca zmiany w statucie CKSiR (radni uregulowali sposób wyboru dyrektora w drodze konkursu. Wg zaproponowanego przez radnych rozwiązania w komisji konkursowej mają zasiadać obok przedstawicieli burmistrza również przedstawiciele Rady Miejskiej, przedstawiciel pracowników placówki i przedstawiciel Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Radni wprowadzili także do statutu placówki zapis wykluczający możliwość prowadzenia przez CKSiR regularnej działalności wydawniczej, w tym wydawanie prasy. Nowy statut posiada również warunek uzyskiwania opinii komisji rady przy konstruowaniu dokumentów planistycznych Centrum Kultury).

- [od 46:54]Interpelacje radnych (m.in. radny Mirosław Sobczak prosi, aby wiceburmistrz uczestniczył w sesji, odczytanie pisma z prośbą o patronat nad zbiórką publiczną “Ocalmy od zapomnienia”, odczytanie pisma od pracowników ZGKiM w sprawie stanowiska byłego pracownika, odczytanie pisma sołtysa Jadwinina Zdzisława Nowaka dotyczącego potrzeby wykonania wodociągu w Jadwininie, ze względu na brak wody w studniach).

- [52:20]radny Tadeusz Sasin prosi o podanie do publicznej wiadomości terminu uroczystości 50-lecia pożycia par małżeńskich, radny Robert Szydlik zabiera głos w sprawie zmian w systemie gospodarowania odpadami.

- [54:08]radca prawny Sylwia Barcz-Popiel zwraca uwagę na fakt, że to co zgłosił radny Robert Szydlik nie było interpelacją.

- [54:30] - radna Danuta Opłotna zabiera głos w sprawie wycięcia krzewów i kładki na rzece Cienkiej od strony os. Słoneczna.

- [55:50] - radca prawny Sylwia Barcz-Popiel zwraca uwagę przewodniczącemu rady Krzysztofowi Gajcemu, że wg statutu w porządku obrad powinno być umieszczone sprawozdanie z jego działalności. Wywiązuje się krótka dyskusja.

Radca prawny Sylwia Barcz-Popiel i Przewodniczący Rady Krzysztof Gajcy

- [ 56:44] - wiceprzewodniczący Adam Wojtyra porusza sprawę dodatkowej kadry do opieki nad małymi dziećmi w szkole w Stryjkach.

- [od 58:05]Zapytania i wolne wnioski, radny Mirosław Sobczak pyta co z burmistrzem i prosi o poproszenie wiceburmistrza Waldemara Banaszka do przyjścia na sesję, dyskusja na temat tego, na czyj wniosek zwołano sesję w tym terminie. Radny Mirosław Sobczak zadaje szereg pytań dotyczący funkcjonowania urzędu i wadliwego przepływu informacji. Radny pyta też o powody opóźnienia inwestycji polegającej na montażu lamp we Franciszkowie.

- [ 1:06:45] - radny Mirosław Szczotka pyta o budowę lamp w Jasienicy.

- [ 1:07:28] - radny Robert Szydlik prosi o przygotowanie zestawienia zawierającego inwestycje poniżej 200 000 zł nie, które nie zostały zrealizowane oraz zadania z funduszu sołeckiego, które nie zostały zrealizowane.

- [ 1:08:58] - sołtys Jadwinina Zdzisław Nowak porusza problem braku wody w Jadwininie i apeluje o budowę wodociągu.

- [ 1:14:04] - radny Mirosław Sobczak odnosi się do kwestii budowy wodociągu w Jadwininie.

- [ 1:16:15] - doradczyni Magda Kuczkowska czyta pismo sołtysa Zalesia Mariusza Sadowskiego dotyczące budowy wodociągu w Zalesiu.

 

Reklama

Komentarze (24 )

 1. A więc burmistrzowie mają ważniejsze sprawy niż siedzieć z radnymi.
  Najwyższą władze reprezentuje teraz rudowłosa Pani.
  Czy to już na stałe ?

  Wiadomo kiedy będzie ogłoszony konkurs na nowego dyrektora cksir, który ma się zajmować kulturą i sportem bez dziennikarstwa ?

  Ciekawe czy na taką nudną posadę z pustą kasą będą chętni.
  DO tego komisja konkursowa nie wiadomo kogo wybierze, chyba w ogóle nie chętni nie będą tracić czasu, bo “ułożyć” się nie ma z kim ;P

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +3 (ocen: 5 )

  parafianin
  30/10/2012 19:17

 2. wg mnie burmistrza i jego zastępce należy skierować na badania lekarskie.
  Po zachorowaniu na sesji są uzasadnione przypuszczenia że problemy zdrowotne obu panów mogą być przeciwwskazaniem do dalszego pełnienia tak ważnych funkcji publicznych.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +4 (ocen: 10 )

  rumcajs
  30/10/2012 20:55

 3. ŁADNE CYTATY Z SESJI WYJĘTE Z FILMU.

  GDZIE SIĘ UKRYŁ WICEBURMISTRZ?
  Radny Sobczak: Prosiłbym o to żeby pojawił się pan wiceburmistrz o ile jest dostępny. Chyba że się ukrywa.
  Przewodniczący rady Gajcy: No nie jest obecny i co ja mam zrobić? Mam go na siłę przyciągnąć?
  Sobczak: Poproszę pracownika urzędu o poinformowanie go.
  Gajcy: O poproszenie… panie Sekretarzu…

  A PÓŹNIEJ ŁADNY DIALOG PANI PRAWNIK Z PRZEWODNICZĄCYM:
  Prawniczka: W porządku obrad powinien pan umieszczać również sprawozdanie z własnej działalności. Tak jest zapisane w statucie.
  Przewodniczący rady: Tak, tak jest zapisane. Dziękuję pani za podpowiedź. … Chciałem jeszcze powiedzieć, ze w statucie jest napisane, że burmistrz zapewnia nam pomoc prawną.
  Prawniczka: No właśnie od tego tu jestem.
  Przewodniczący rady: I pani nam zapewnia tą pomoc prawną?
  (W tym momencie publiczność się śmieje)
  Przewodniczący rady: Publiczność to skwitowała.
  Prawniczka: Jaka publiczność, taka… (dalej nie słychać).
  ———–
  Komentarz w tej sytuacji. Na kolejną sesję trzeba wymienić publiczność!

  A w ogóle film od minuty 59:58 to rewelacja!!! Radny Sobczak bardzo ostro krytykuje burmistrzów, mówi o sterowaniu informacjami w gminie i o tym, że niektóre pisma „idą” do radnych miesiąc! Mowa o złej woli sterowanych urzędników itp.
  Dalej radny Sobczak mówi, że dotacja dla spółki wodnej została przydzielona bezprawnie, niezgodnie z procedurą z pominięciem opinii rady (czy może komisji) jak mówi uchwała.

  SIĘ DZIEJE W TEJ GMINIE. CZEKAMY NA ZMIANY NA LEPSZE. KIEDY NASTĄPIĄ?

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +7 (ocen: 17 )

  Cytat
  30/10/2012 21:30

  • Szanowny Panie,

   Zmiany na lepsze nastąpią, gdy podziękujecie w końcu tej Radzie Głupców (wyłączając z mojej wypowiedzi Radnych sprawujących mandat po raz pierwszy). To, co urządzają Ci wichrzyciele woła o pomstę do nieba. Władzą wykonawczą w gminie jest burmistrz, władzą uchwałodawczą jest Rada. Innymi słowy Rada podejmuje uchwałę, burmistrz ją wykonuje. W przypadku Tłuszcza sytuacja nie jest jednoznaczna, gdyż przyjmowane przez Radę uchwały nie oddzielają tych dwóch funkcji, lecz wprowadzają system mieszany, a przez to biurokratyzują w znaczny sposób podejmowanie decyzji. Takie wydłużanie czasu i zbędna biurokratyzacja przy i tak wielu utrudnieniach nałożonych ze strony instytucji kontrolnych powoduje paraliż, co w gruncie rzeczy sprzyja przeciwnikom obecnej władzy – zaufanie potrzebne do sprawowania urzędu spada, gdy ważne decyzje w przedmiocie np. inwestycji zapadają z opóźnieniem, bo do ich podjęcia jest potrzebna nie mająca żadnej mocy prawnej opinia Rady (czytaj: Radnego Szydlika, bo Przewodnicz. Gajcy i tak nic nie rozumie, nawet gdyby daną sprawę przedstawić mu w formie obrazkowej np. komiksu). Wyjątkowym skandalem jest zakaz prowadzenia działalności wydawniczej przez CK. Było to jedno ze źródeł przekazywania wiedzy społeczeństwu o wydarzeniach kulturalnych oraz miejscem autopromocji gminy, nie burmistrza i rady, ale GMINY jako całości! Pomijam już fakt, ze jest to sprzeczne z zasadą konkurencyjności oraz transparentności działań władzy. Nie wyjaśniona pozostaje kwestia, kto wpłynął na Radnych w podjęciu takiej decyzji? Jeżeli była to grupa z tzw. układu tłuszczańskiego, których działania aprobuje i wspiera “ST” mamy tutaj do czynienia z poważnym naruszniem wolności słowa oraz prawa do informacji. Te i inne naruszenia Rady przy aprobacie lokalnego medium (w chwili obecnej jedynego) są przerzucane na barki obecnie rządzących całkiem niesłusznie. Ludzie myślący jeszcze w naszej gminie, nie pozwalają ogłupić się przez Klub Bezradnych i Przewodniczącego Rady- przypominającego z zachowania postać Króla Juliana z bajki pt. “Madagaskar”. Ludzie myślący nie czytają też tuby wyborczej redagowanej przez niespełnionych zawodowo pdeudo-dziennikarzy. Pozatrudniani tam “fachowcy”, studiujący w przerwach na kanapkę czy papierosa podręcznik pt. “Jak zostać rzetelnym dziennikarzem” powinni rozpocząć od lektury bestselleru pt. “Ala ma kota – elementarz nauczania początkowego dla klas I-III”. Dla tych “fachmanów” sensacją nie są opisywane przez nich zdarzenia, ale sposób w jaki do ustalenia faktów dochodzili(!) – często błądząc jak w smoleńskiej mgle i do tego w oparach absurdu. Jestem bardzo ciekawy, jak długo jeszcze będzie trwało to swoiste ogłupianie społeczeństwa i wmawianie jedynie słusznej racji jednej ze stron (czytaj: Rady). Przypomina się rok 1984, i to nie kalendarzowy, ale ten orwellowski. A podobno znany nam gminny Jegomość obwieścił, że jest bardziej zwolennikiem ustroju monarchistycznego niż demokracji. Dziwne, bo jak wynika z podemowanych przez jego osobę działań to raczej sprzyja totalitaryzmowi realizowanemu przez rządy jednej partii, a nie zdrowej egzekutywie wspartej zdrowym rozsądkiem ludu reprezentowanego przez organ stanowiący obowiązujące prawo. Widocznie nie są znane Jegomościowi pojęcia “monarchia konstytucyjna” i “demokracja”, co jest symptomatyczne dla piewców systemu jedynie słusznej władzy.

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: -14 (ocen: 30 )

   Bożydar
   31/10/2012 11:06

   • Dobrze, że chociaż tu – w komentarzach na ST nasza władza pisze co o tym wszystkim myśli.
    ( Bożydarze – pisz więcej i częściej !!! )

    Dzięki temu nawet jak burmistrzów nie ma na sesji to znamy ich opinie.
    Dzięki temu utwierdzamy się w przekonaniu iż wybór 70% społeczeństwa był 70% błędem ;/

    Nasza wina, nasza wina – tylko nasza wina….
    Ale poprawimy się w następnych wyborach – oby tym razem wybór był pomiędzy dotychczasowym burmistrzem a czymś zdecydowanie lepszym.

    to byłem ja – Jarząbek

    VA:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: +5 (ocen: 17 )

    Ja - Jarząbek
    31/10/2012 17:34

   • Brawo dla ST za umieszczenie tego komentarza, staracie się być obiektywni ?!

    Nic dodać, nic ująć sama prawda.
    A teraz poplecznicy Klubu Bezradnych klikajcie minusy :) Na zdrowie.

    Coma
    “I po co czytasz komentarze
    Sfrustrowanych miernot
    Niech się durnie trują jadem
    Oszczędź sobie złego”

    VA:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: -2 (ocen: 16 )

    anonim
    31/10/2012 17:51

    • Masz rację Anonimie. Tę całą radę należy przegonić i wybrać nową a razem z nimi i tych malowanych burmistrzów jeden lepszy od drugiego i ich złośliwe papugi + całą tą czerwono-czarną koalicję (czytaj tałatajstwo z Willowej, Przyzakładowej i Konarów).

     VA:F [1.9.12_1141]
     Poparcie: +4 (ocen: 10 )

     Igor
     31/10/2012 19:33

    • Anonimku,
     A ty od kiedy przestałeś być miernotą i zdradź nam co cie wyleczyło z frustracji?

     VA:F [1.9.12_1141]
     Poparcie: 0 (ocen: 4 )

     Lulek
     01/11/2012 09:39

   • Bożydar… chciałem odnieść się co do tego co napisałeś, ale się nie da. To jest jakiś stek BZDUR i BEŁKOT.

    Co Ty wiesz o zasadach konkurencyjności oraz transparentności? Wiesz na czym te zasady doktrynalnie polegają w ogóle? Mam wrażenie, że wymieniłeś te zasady z nazwy, bo fajnie pasowały Ci do koncepcji.

    Autopromocja poprzez boczniaka? Ha ha ha ha. Powiedz mi jaki cel jest autopromocji Gminy Tłuszcz w Tłuszczu poprzez lokalną gazetkę? To była reklamówka Burmistrza za nasze pieniądze. STOP! takim działaniom.

    Potem już odleciałeś zupełnie z tym układem, mgłą i temu podobnym.

    VA:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: +9 (ocen: 17 )

    Flucky
    31/10/2012 19:28

   • Czyli według Bożydara tylko radny Szydlik umie czytać? To chyba krzywdząca opinia dla reszty radnych. Kilku ma tam chyba wyższe – na pewno Sasin i Mikiciuk (nauczyciele). Radny Kur jest chyba na poziomie facet. Laskowski chyba studiuje. No i niektórzy z nich znajdują błędy w uchwałach co już nie raz było a teraz okazuje się że prawnicy stemplują uchwały bez czytania. Żałosne

    VA:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: +2 (ocen: 10 )

    iLustracja
    31/10/2012 19:41

    • Co się dzieje w tłuszczu,
     - burmistrz bez głosu,
     - zastępca były poborca co wszystkim zabiera (i nie wiadomo komu daje?)
     - prawniczki z problemami w interpretacji,
     - skarbnik co specjalizuje się w błędach pisarskich
     to są jakieś kpiny a nie urząd.

     Burmistrz, no dobrze społeczeństwo mogło się pomylić, ale ta fala pomyłek to przez następne dwie kadencje będzie się czkawką odbijać mieszkańcom.
     Co oni po sobie pozostawią? Wszystko już leży? Będzie jak u Kononowicza? Nie będzie już nic?

     VA:F [1.9.12_1141]
     Poparcie: 0 (ocen: 4 )
   • Do Bożydara:

    Tu jest pełna lista radnych: http://www.tluszcz.bip.net.pl/?c=212

    Z TEGO SKŁADU “STARZY” RADNI TO:
    Gajcy Krzysztof Jan
    Groszek Tadeusz
    Mikiciuk Stefan
    Sasin Tadeusz
    Sobczak Mirosław
    Szczotka Mirosław
    Wojtyra Adam

    NOWI RADNI:
    Fydryszek Włodzimierz Paweł
    Kur Dariusz
    Laskowski Kamil Paweł
    Malinowski Włodzimierz Feliks
    Opłotna Danuta
    Szydlik Robert
    Świeżak Aleksandra Janina
    Wójcik Henryk

    VA:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: +3 (ocen: 5 )

    Lulek
    01/11/2012 13:41

 4. Bożydar się piekli bo Gajcy zerwał się ze smyczy i skutecznie odszczeknął pouczającej go prawniczce. Brawo dla Krzyśka oby tak dalej chłopie.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +3 (ocen: 7 )

  ale cyrk
  02/11/2012 10:15

 5. Wiers na opamiętanie

  Chej warchoły,hej chochoły,zaściankowe kmioty
  Nie pyskujta tyle bo zbiera mi sie na wymioty
  Mirecek radny z dyplomem kierowcy mlekowozu
  Patrzajta jak bydłuje ,jak krowa zerwana z powrozu
  Panisko Krzyś na urzędowym gminnym zagonie
  W niemocie i ciemocie swojej jus tonie
  Z ciecia zrobili go na kierownika administratora
  Ale to nie nasa, nie nasa, nie nasa była wola
  Drugi Miruś o stołówkę córki dba w Jasienicy
  Skoły zadnej nie ma , to sie tym nie szczyci
  Tadzio dyspozytor nie raz bywany w niedyspozycji
  ma trudności w utrzymaniu swojej pionowej pozycji
  Adaś pierwsy i niezastompiony gminny inaksent targowy
  Drzemie na sesji i śni mu się chyba “babski schabowy”
  Stefcio i Tadzio Zabytek po “liceum gomułkowskim” bez magistra
  zadna z nich pociecha i zadna z nich zapalna iskra
  Jednemu ino o kase na wyciecki churu chodzi
  Drugi o prowizje na wystawy zebrze,bo mówi że głodzi
  Darek,Danka,Olga,Pawełek,Włodziu na czele z Szydlikiem
  do Klubu Na Nie nalezo i kryjo sie pod Szydlika salikiem
  Henio i Kamilek jacy tacy niby bardziej roztropni i mili
  Temu tes nigdy na sesji brawa im nie bili
  Ot cała gminna zgraja demokratuf co sie nawzajem szanujo
  I cisnom gminnom kase ile sie da, a na innych szczujo
  Morał z tego wszystkiego taki płynie
  Wpuść chama do biura
  to ci atrament wypije

  * Od moderatora uwaga czysto porządkowa – bardzo prosimy nie wpisywać się pod różnymi nickami

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: -6 (ocen: 16 )

  gniot2012
  02/11/2012 13:41

  • gniocie czyli według ciebie tylko geodeci, komornicy i panie przenoszące się ze szkoły do szkoły są godni by zarzadzac NASZA GMINĄ???

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: +7 (ocen: 9 )

   rafał
   02/11/2012 14:42

  • Gniotku,
   Smakował ci ten atrament?

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: +1 (ocen: 5 )

   Lulek
   02/11/2012 22:34

  • W odpowiedzi na gniot2012

   Gniocie nie nabijaj się z kogoś że jeździ “mlekowozem”. Sprawdź kto w rodzinie czym jeździł. Ty jeździłeś czołgiem bez kół i bez lufy. Miał sześć włazów i każdy testowałeś a ubranko nie pachniało wtedy smarem. Taki podły do innych może być tylko ktoś kim w dzieciństwie poniewierano. Żałosny Gniotku jesteś

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: 0 (ocen: 0 )

   Do Gniota
   09/01/2013 18:31

 6. Czytając słowa Bożydara mam wrażenie jakbym słuchał towarzysza Zbigniewa B. z Konarów przywiezionego w teczce z Ostrołęki.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +1 (ocen: 7 )
 7. Lament posesyjny

  Miłościwie panujący był nam dzisiaj chorujący,
  Tak Uchwały się obawiał, że się w drogę już wyprawiał.
  Z papugami siedzieć przyszło, w końcu bokiem im to wyszło,
  Wszak w ripoście nie są cięte, szybko poszło im to w pięte!
  Łysy po pokojach biegał, sekretarza się wystrzegał,
  Naszych pytań się obawiał, wcześniej już z Komisji nawiał!

  My to Wygi Pobiałkowe, a niektóre i Klockowe,
  doświadczenie swoje mamy, choć dyplomem nie machamy.
  Jednak ludzie Nas wybrali, zatem widać zaufali.
  Więc już GNIOCIE nie podskakuj, lecz manatki szybko pakuj,
  Bo nim minom ze dwa lata, sroga spotka Cię odpłata.

  Ludzie w końcu Cię przegonią,
  od normalnej gminy stronią,
  Będzie to radosny czas,
  Dobry Boże wybaw nas!

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +7 (ocen: 13 )

  DO GNIOTA!!!!
  03/11/2012 18:30

 8. Do Wygi Białkowo-Klockowego pod nickiem “DO GNIOTA”.

  Taka jak Ty miernota – nie zgniecie Gniota
  A za dwa lata – madry wyborca po Was pozamiata

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: -7 (ocen: 13 )

  gniot2012
  03/11/2012 21:29

 9. To nie sztuka zagnieść Gniota, bo krzykliwa to miernota,
  Sam pomaga w zagniataniu, nie zna się na zarządzaniu.
  Terror wszędzie zaprowadza, aniołkami się obsadza,
  Jestes Gniocie marionetką, trzeba przyznać – nie masz lekko!
  Ciągle cię pogarda zżera,
  Kto wiatr sieje, burze zbiera!

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +10 (ocen: 16 )

  Wyga
  04/11/2012 12:08

 10. Śmieszny ten wątek zwłaszcza końcówka. Najbardziej rozśmieszyło mnie podejrzenie że niejaki Gniot2012 = burmistrz? Chyba burmistrz by sobie inny przydomek wybrał nie sądzicie? GNIOT?
  Gorzej jeśli to prawda. Bo w sumie po “demaskacji” wpisywać się przestał. Litości…….

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 2 )

  eliot
  18/11/2012 16:18

  • Śmieszny ten wątek? A może straszny bo się niektórym osobom wydaje że mają coś do powiedzenia a wygląda na to że niektórzy z nich siedzą na państwowych stanowiskach i zabijają nadmiar czasu klepiąc w internecie takie głupoty. W dodatku na koszt podatnika bo w godzinach pracy.

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: +1 (ocen: 3 )

   Żenada
   18/11/2012 19:22

 11. Ja chciała bym się odnieść do prośby Pana Radnego Adama Wojtyry, a mianowicie do do tego że jeden nauczyciel nie jest w stanie upilnować 30 dzieci w klasie “0″. Tak się składa że przez ostatnie 20lat w szkole w Stryjkach, Pani która uczyła dzieci w klasie “0″ dawała sobie z tym rade bez problemu i jakoś Radny Wojtyra nie widział tego problemu, wg mnie zauważył Go dopiero jak zmieniono nauczyciela klasy “0″ na SYNOWĄ RADNEGO WOJTYRY. Więc ja mam teraz pytanie.Jak to jest że poprzednia nauczycielka dawała sobie rade, a nowa nie? Może po prostu Radny Wojtyra nie chce żeby jego SYNOWA się zbytnio przemęczała? Może po prostu lepiej zmienić nauczyciela na wg mnie bardziej kreatywnego?

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +6 (ocen: 10 )

  Chuda
  21/11/2012 19:46

Dodaj komentarz