LISTY DO REDAKCJI: Rada Sołecka wyjaśnia…

Dodane w:: Numer 53 (grudzień 2011) |

Odnosząc się do programu telewizyjnego „Interwencja” Joalnty Erol TVP Info w dniu 29.11.2011 r., gdzie Pani redaktor prowadząca zasugerowała, że jako sołtys wsi z Radą Sołecką wyraziliśmy zgodę na wybudowanie sortowni śmieci na byłym wysypisku w Wólce Kozłowskiej wyjaśniamy:

Na początku listopada Rada Sołecka (sołtys Krzysztof Mościcki oraz członkowie Elżbieta Pająk i Leszek Antoniak) została zaproszona na spotkanie z burmistrzem Pawłem Bednarczykiem. Na spotkaniu poruszane były kwestie byłego wysypiska, projektowanej sortowni oraz bieżące problemy sołectwa. Z reportażu wynika, że Rada Sołecka wyraziła zgodę na budowę sortowni, co mija się z prawdą. Oświadczamy, że nigdy nie padło stwierdzenie o wyrażeniu zgody na budowę sortowni w Wólce Kozłowskiej w zamian za wodociąg. Stwierdzenie takie uważamy za obraźliwe, ponieważ w dobrze zarządzanej gminie wodociąg w XXI wieku jest normą. Prowadziliśmy rozmowy z burmistrzem odnośnie rozwoju sołectwa – m.in. infrastruktury drogowej, zakupu działki pod klub wiejski oraz problemów dotyczących codziennego życia mieszkańców. Nikt z nikim nie dobijał targów. Podnosiliśmy temat, że mieszkańcy Wólki Kozłowskiej mają dość dzikich wysypisk śmieci, ferm lisów czy też zakładu utylizacji padłych zwierząt gospodarskich, które uprzykrzały życie mieszkańcom naszego sołectwa. Poruszaliśmy problem nielegalnego schroniska psów (ok. 60 szt.), gdzie panują tragiczne warunki sanitarne.

Informacja o spotkaniach organizowanych przez gminę Zabrodzie nie była odpowiednio rozpowszechniona, a Rada Sołecka w obydwu przypadkach nie została powiadomiona. Pierwsze spotkanie 11 listopada br. odbyło się w Święto Narodowe. Przedstawiciele Rad Sołeckich oraz radni uczestniczą w uroczystościach na terenie gminy Tłuszcz. Dziwi nas fakt, że gmina Zabrodzie nie obchodzi tak ważnych świąt bliskich sercu każdego Polaka.

W programie „Interwencja” występują mieszkańcy gmin Zabrodzie oraz Tłuszcz. Każdy przedstawia swoje racje. Dla nas, jako Rady Sołeckiej, zaskoczeniem było wystąpienie Państwa Szymaniak, którzy twierdzili, że Rada Sołecka wyraziła zgodę na budowę sortowni śmieci w zamian za wodociąg na spotkaniu z Burmistrzem Tłuszcza. Stanowczo stwierdzamy, że te informacje są nieprawdziwe, mające na celu skłócenie mieszkańców naszego sołectwa.

Pan Szymaniak powinien być ostatnią osobą, która wypowiada się na temat wysypiska i gospodarki śmieciami. Był radnym i członkiem zarządu w latach 1998-2002, kiedy podpisano umowę na dzierżawę wysypiska śmieci, które szybko zostało zapełnione i musiało być wyłączone z eksploatacji. A miało służyć gminie kilkadziesiąt lat.

Jako Rada Sołecka zapewniamy ze swojej strony mieszkańców Wólki Kozłowskiej, że powierzony nam mandat zaufania będziemy wypełniać dla dobra i rozwoju naszej miejscowości. Żadna sprawa dotycząca mieszkańców nie była i nie będzie podejmowana ze szkodą dla naszego sołectwa.

Sołtys i Rada Sołecka wsi Wólka Kozłowska

LISTY DO REDAKCJI: Rada Sołecka wyjaśnia..., 3.0 out of 10 based on 1 rating

Reklama

Dodaj komentarz