ST 3(71)/2013 List: Oczekuję przeprosin

Dodane w:: Listy do redakcji,Numer 3 (71) luty 2013,Wólka Kozłowska |

Od Redakcji: W styczniowym numerze ST, w artykule „Kosztowny pozew” opisaliśmy zarzuty, jakie stawia pan Zbigniew Szymaniak poprzedniej ekipie rządzącej w Tłuszczu – a mianowicie działanie na szkodę gminy, poprzez wytoczenie spółce „Jurant” procesu, wbrew odradzającym to opiniom prawnym. Gmina proces przegrała i poniosła z tego tytułu koszty w wysokości prawie 150 000 zł. Były burmistrz i zastępca w artykule odnieśli się do słów pana Szymaniaka, który zareagował na nie następująco (ze względu na ograniczoną ilość miejsca publikujemy fragment listu):

Oczekuję przeprosin

(…) Wypowiedzi byłego burmistrza Jana Krzysztofa Białka w artykule „ Kosztowny pozew”, cytuję: „Pamiętam jednak, że przyświecał nam wówczas jeden cel: ustalenie faktycznego winowajcy, który był winny tak szybkiego zapełnienia odpadami komunalnymi naszego gminnego wysypiska – zapewnia Jan Krzysztof Białek” koniec cytatu – są po prostu niedorzeczne, kłamliwe i wprowadzające w błąd opinię publiczną, w tym Radnych Rady Miejskiej, ale nie mnie, bowiem to Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wyroku z dnia 18.06.2012 r. i Sąd Rejonowy V Wydział Karny w uzasadnieniu postanowienia z dnia 30.08.2012 r. to „przepełnienie wysypiska śmieci” jednoznacznie udowodniły, że nastąpiło ono z winy Gminy Tłuszcz, czyli przede wszystkim z winy byłego burmistrza, o czym powinni wiedzieć również były burmistrz Jan Krzysztof Białek i były zastępca burmistrza Janusz Tomasz Czarnogórski, oraz wszyscy mieszkańcy gminy, Przewodniczący Rady i pozostali radni.

W/w wyroki właśnie godzą „w imię” b. Burmistrza Jana Krzysztofa Białka, oraz zastępcy Janusza Tomasza Czarnogórskiego, który jeszcze mnie straszy w tym artykule, cytuję: „Natomiast jeśli będą rozpowszechniane materiały godzące w moje dobre imię, to z chęcią wejdę na drogę sądową z taką osobą – zapowiada były wiceburmistrz” koniec cytatu.

Tą drogą odsyłam Panów do lektury w/w orzeczeń Sądów, bo te orzeczenia „zaserwowały” Panom organy sprawiedliwości, a nie ja Zbigniew Szymaniak. Zaś takie orzeczenia prawomocne organów sprawiedliwości, obowiązkowo powinny być rozpowszechniane nie tylko przez gazetę „Stacja Tłuszcz”, ale również przez inne gazety, oraz na Sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach Komisji, wszelkich zebraniach władz samorządowych z mieszkańcami Gminy i innymi na każdym kroku. Od Panów J. K. Białka i J.T. Czarnogórskiego oczekuję przeprosin.

Zbigniew Szymaniak

Reklama

Dodaj komentarz