Jacek Balcerak: Czas na gminę przyjazną mieszkańcom [materiał płatny]

Dodane w:: Numer 11 (91) listopad 2014,Reklama |

3_jacek_balcerak2_11

Dobiega końca czas kampanii związanej z wyborami samorządowymi. Jaka to była kampania…? Według mnie w pewnej części dobra. Po raz drugi w historii wyborów samorządowych mieszkańcy gminy Tłuszcz (dzięki m.in. organizowanym debatom) mogli poznać w tak szerokim zakresie program wyborczy poszczególnych kandydatów na stanowisko Burmistrza Tłuszcza.

Okazało się, że można w sposób cywilizowany rozmawiać o przyszłości naszej gminy. Wymieniać poglądy, czasem sprzeczać się, ale zawsze zachowując – wymagany kulturą – poziom dyskusji. Odwagi starczyło p. Czarnogórskiemu, p. Klockowi i mojej skromnej osobie. Czy debaty były stronnicze? Według odbiorców, nie.

Szkoda, że nie wszyscy z kandydatów ubiegający się o fotel burmistrza skorzystali z możliwości zaprezentowania swoich planów na najbliższe lata mieszkańcom gminy Tłuszcz. Była to doskonała szansa, ale mam wrażenie, że została zaprzepaszczona przez obecnego Burmistrza na rzecz kosztownej kampanii wizerunkowej.

Natłok bilbordów, wielka feta związana z przyspieszonym otwarciem ulicy, która jest w ciągu kilkudziesięciu godzin ponownie zamykana poprzez ustawienie znaków o zakazie ruchu.

Zamykanie oczywiście nie wiąże się z informacją przekazaną mieszkańcom. Otwarcie ogłoszone z wielką pompą. Ustawienie znaków o zakazie ruchu już nie.

Pytanie, czy osoby poruszające się pojazdami po takiej drodze (bo mimo, że znaki stoją, ruch na drodze się odbywa) w przypadku kolizji otrzymają odszkodowanie z polis ubezpieczeniowych? Moim zdaniem nie.

Każdy z kandydujących ponownie na stanowisko burmistrza po zakończeniu swojej kadencji chciałby rozliczenia jej przez wyborców. Powstaje pytanie czy koniecznym jest wydawanie w okresie kampanii wyborczej kosztownego biuletynu? Ten biuletyn nie jest oznakowany jako materiał wyborczy Komitetu Wyborczego. Nie znam nakładu ale kilka tysięcy złotych zapewne wydanie takiej broszury kosztowało. Kto za to zapłacił? Myślę, że Czytelnicy się domyślają.

Dołożę wszelkich starań, aby w przypadku wyboru mojej osoby na stanowisko Burmistrza podsumowanie mojej kadencji nie wiązało się z prowadzoną na siłę kampanią skierowaną na poprawę wizerunku.

Wierzę, że spacer po Gminie będzie wystarczającym recenzentem tego, co zadziało się w tym czasie.

Jako pozytywny aspekt kampanii wyborczej uważam skierowanie jej na bezpośredni kontakt z wyborcami. Mam wrażenie, że zapoczątkowałem taki styl kampanii. Pójść do potencjalnego wyborcy z otwartą przyłbicą sztuka nie łatwa, ale pozwala na zapoznanie się z problemami mieszkańców. Wielu z nich odwiedziłem w domach. Wielu spotkałem na targowisku, na peronie stacji kolejowej. Starałem się odwiedzić wszystkie miejscowości z terenu gminy Tłuszcz i jak największej liczbie osób przedstawić swój program. Jeśli nie w bezpośredniej rozmowie, to poprzez zostawienie informacji w skrzynce pocztowej.

16 listopada wybory. Oprócz tego, że chciałbym prosić Państwa o wybór mojej osoby na stanowisko Burmistrza Tłuszcza, to również chciałbym zachęcić Państwa do udziału w wyborach. Pamiętajmy, że to my jako wyborcy kształtujemy to, jak ma wyglądać sposób zarządzania gminą. W najważniejszych wyborach dotyczących lokalnej społeczności głos oddaje tylko ok. 50% mieszkańców. Często powodem niechęci do udziału w wyborach jest brak zaufania do „władzy”.

Ja chcę to zmienić. Chcę żeby sposób sprawowania władzy był transparentny, jasny i uczciwy. Nie dopuszczę do sytuacji, w której to mieszkaniec aby uzyskać informację o sposobie wydawania publicznych pieniędzy musi uciekać się do kierowania sprawy na drogę sądową. Wybór mojej osoby zagwarantuje Państwu, że inwestycje i prace związane z poprawą warunków bytowych mieszkańców nie będą nasilone tylko w okresie przedwyborczym.

Zespół ludzi, którymi będę kierował, opracuje długofalowy rozwój naszego obszaru. I co najważniejsze, chcę do opracowania strategii rozwoju Gminy zaprosić mieszkańców. Jak często podkreślam, samorząd to dla mnie współdecydowanie. Wprowadzę budżet obywatelski, gdzie Państwo jako mieszkańcy gminy będziecie decydować w jaki sposób i na jaki cel ta kwota zostanie spożytkowana. Mam nadzieję, że taki sposób wydatkowania publicznych pieniędzy przyczyni się do zwiększenia poczucia współodpowiedzialności za miejsce, w którym mieszkamy. Chcę stawiać na rozwój edukacji, kultury i sportu.

Zbliża się nowa perspektywa unijna 2014-2020. W obliczu bardzo dużego zadłużenia gminy pozyskiwanie środków może być utrudnione. Czas znaleźć jakże brakujący ekspercki zespół, który zajmie się pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Te środki, muszą być skutecznie pozyskiwane i co najważniejsze, racjonalnie wydawane.

Drodzy Państwo, po pierwsze zapraszam do udziału wyborach. Państwa głos jest bardzo ważny.

Po drugie, jeśli Państwo chcielibyście mieszkać w gminie przyjaznej mieszkańcowi, zarządzanej przez osobę planującą jej długofalowy rozwój, myślącą nowocześnie – proszę o oddanie na mnie głosu.

Jacek Balcerak

MATERIAŁ WYBORCZY KWW RAZEM DLA GMINY TŁUSZCZ

Reklama

Dodaj komentarz