Podsumowanie mijającej kadencji samorządu [materiał płatny]

Dodane w:: Numer 9 (89) wrzesień 2014,Reklama |
radny Włodzimierz Malinowski

radny Włodzimierz Malinowski

Jako radny Rady Miejskiej w Tłuszczu w kadencji 2010-2014 byłem chyba jedynym radnym, który regularnie dyżurował co dwa tygodnie w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu. Stale też byłem do dyspozycji mieszkańców, zarówno w domu, jak i pod nr telefonu, który znają chyba wszyscy. Wielokrotnie na forum gminy apelowałem o częstsze spotkania burmistrza z radnymi, które pozwoliłyby na lepszą współpracę.

Przy moim dużym zaangażowaniu w tej kadencji i we współpracy z drugim radnym naszego okręgu Robertem Szydlikiem, udało nam się zrealizować w tym czasie następujące zadania:

– budowa wodociągu w ul. Zaściankowej
i Nowej, z Kozłów do Tłuszcza oraz rozpoczęcie wodociągowania os. Klonowa-Norwida.

– budowa chodnika na ul. Mazowieckiej, remont chodników przy Sieroszewskiego i Prusa (rozpoczęty),

– udrożnienie rowów wzdłuż ulicy Zaściankowej, na Borkach przy Pilawskiej i Bocznej a także rowu przez łąki na os. Norwida w kierunku Krusza,

– wykonanie drogi gruntowej w ul. Leszczynowej i rozpoczęcie budowy placu zabaw  na rogu Leszczynowej i Dębowej (obecnie wykonano 50% inwestycji),

– wykonanie kapitalnego remontu ul. Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową,

– budowa drugiego boiska do siatkówki plażowej,

– utwardzenia wielu ulic na naszych osiedlach, a głównie Klonowej-Norwida gdzie mało jest ulic asfaltowych,

– wyczyszczenie ogrodu na ul. Słowackiego,

– rozbiórka rozpadającego się budynku na ul. Nowej,

– oświetlenie ostrzegawcze na ul. Sieroszewskiego,

– uzupełnienie ubytków asfaltu na kładce,

– przywrócenie funkcjonowania toalety publicznej na dworcu PKP,

– montaż tablic ogłoszeniowych na osiedlach,

– uruchomienie ujęcia wody na ul. Fabrycznej.

Ponadto wielokrotnie zgłaszałem konieczność budowy chodnika do ul. Słowiczej i na całym odcinku drogi Tłuszczu – Wólka Kozłowska. Niestety, burmistrz na razie nie znalazł sposobu rozwiązania tego problemu. Postulowałem i będę postulował także odwodnienie ul. Poprzecznej i remont nawierzchni asfaltowej, a także wykonanie oświetlenia od ul. Kolejowej do Wspólnej.

Wspólnie z kolegą radnym Szydlikiem z tzw. puli radnego (5000 zł rocznie) przekazywaliśmy w miarę potrzeb środki na dofinansowanie zakupu książek w bibliotece, sprzętu komputerowego i konkurs recytatorski w gimnazjum, wspieraliśmy także bezpośrednio turniej siatkówki plażowej w ubiegłym sezonie fundując z prywatnych środków nagrody itp.

Zakupiliśmy także oświetlenie świąteczne na słupy wzdłuż ul. Sieroszewskiego (od gimnazjum do kościoła). Jako radni angażowaliśmy się także w akcje społeczne – kwestowaliśmy podczas zbiórki na remont zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Postoliskach, braliśmy udział w Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Osobiście, wspólnie z żoną Zofią, udzielamy się także jako wolontariusze w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie, Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Jako radny angażowałem się też w szereg przedsięwzięć na rzecz gminy, o których radni piszą na str. 5 tego wydania „Stacji Tłuszcz”.

Korzystając z okazji chciałbym podziękować mieszkańców za współpracę w ciągu tych czterech lat.

z wyrazami szacunku,
Włodzimierz Feliks Malinowski

Reklama

Dodaj komentarz