[materiał płatny] Rosną wynagrodzenia, rośnie zadłużenie!

Dodane w:: Numer 5 (85) maj 2014,Reklama |

Znowu rekordowe płace kierownictwa Urzędu Miejskiego w Tłuszczu za 2013 r.

RGB_zarobki

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tłuszcz pojawiły się oświadczenia majątkowe
kierownictwa urzędu, dyrektorów jednostek podległych i radnych. Niestety Burmistrz Tłuszcza po raz kolejny przydzielił swoim podwładnym wyższe wynagrodzenia niż jego własne.

Jeśli wójt lub burmistrz gminy zarabia mniej o 15 tys. zł od swojego zastępcy i o 40 tys. zł mniej od skarbnika, to mieszkańcy mają prawo pytać: Dlaczego?! A radni mają wręcz obowiązek publicznie stawiać takie pytanie. Nie chodzi bowiem o to, by urzędnik nie był wynagradzany za swoją pracę. Gospodarz gminy powinien mieć godziwą pensję. I powinien odpowiednio wynagradzać za pracę podległych mu urzędników. Jednak wysokość poszczególnych wynagrodzeń musi uwzględniać kilka czynników: rynkową wartość danego pracownika, możliwości finansowe gminy oraz fakt, że środki na jego wynagrodzenie pochodzą z kieszeni podatnika. Nasza gmina do najbogatszych nie należy. Tym bardziej dziwi nas i bulwersuje fakt, że jakkolwiek nie zmieniła się wysokość pensji burmistrza w stosunku do poprzedniej kadencji, o tyle zastępca wówczas zarabiał niespełna 110 tys. zł rocznie – dziś o 40 tys. zł więcej. Wynagrodzenie skarbnika w 2009 r. wynosiło 113 tys. zł, a obecnie jest wyższe o 60 tys. zł.

RGB_nagrody

Dla takich podwyżek nie ma uzasadnienia. Dlatego jako radni po raz kolejny poruszamy ten temat i publicznie pytamy: Dlaczego Burmistrz Gminy Tłuszcz tak hojnie płaci swoim najbliższym współpracownikom? Czy Burmistrz Tłuszcza może wskazać w powiecie wołomińskim (lub choćby województwie mazowieckim) gminę, w której zastępca burmistrza (wójta) i skarbnik zarabiają więcej niż pan Waldemar Banaszek i pani Halina Kusak?

RGB_dlug

W kampanii wyborczej w 2010 roku kandydat na burmistrza Paweł Bednarczyk obiecywał zmiany na lepsze. Miało być gospodarnie. Nie było mowy o takich pensjach i nagrodach, ani planach takiego zadłużania gminy. W przyszłości może nam to skutecznie utrudnić ubieganie się o środki unijne. Do każdej dużej dotacji wymagany jest finansowy wkład własny. Zadłużonych gmin nie będzie na to stać.

(publikacja radnych)

RGB_stopka

Reklama

Dodaj komentarz