O praktykach zawodowych baczyńszczaków w Hiszpanii słów kilka [materiał płatny]

Dodane w:: Numer 2 (94) luty 2015,Reklama |

5_art_spons3_2

Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu cyklicznie od 2005 roku realizuje unijne projekty zagranicznych wymian i staży zawodowych. Wszystkie wyjazdy na staże zawodowe do Niemiec i Hiszpanii były w całości finansowane ze środków europejskich (wcześniejsze w ramach programów: „ Leonardo da Vinci” i „Kapitał ludzki” a obecny w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”).

Tytuł obecnego projektu to „Staże zawodowe w Andaluzji paszportem na rynku pracy”. Pozyskana kwota na jego realizację wynosi 92 600 euro. W ramach projektu odbyły się dwa kolejne (ósmy i dziewiąty) wyjazdy na czterotygodniowe praktyki do hiszpańskich zakładów pracy w Martos.

W dniach 3.05 – 31.05.2014 r. wyjechała grupa 18 uczniów z drugich i trzecich klas Technikum – 7 uczniów i 11 uczennic. Praktyki odbywali w 11 zakładach pracy (4 osoby w warsztatach samochodowych – Autosonik, Taller Miranda e hijos, Taller Nuestra Senora De La Victoria i 14 osób w salonach fryzjerskich – Peluqueria Mamen, Peluqueria Due, Peluqueria Nuevo Estilo, Salon de Peluqueria Nuria, Kike, Extrem, EO Estilista, C&P Peluqueros, Peluqueria Mercedes Gomez Pulido). Opiekunami wyjazdu byli nauczyciele – Pani Anna Kądziela i Pan Marek Pietrzak. Każdy z uczestników wyjazdu otrzymał przed wylotem 500 euro, które przeznaczone miały być na drobne wydatki, m. in. pamiątki. 5_art_spons2_2

W dniach 18.10 – 16.11.2014 r. praktyki odbywało 18 uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach: fryzjer (6 uczennic), mechanik pojazdów samochodowych (5 uczniów), kucharz (3 uczennice i 3 uczniów) i cukiernik (1 uczennica). Praktyki odbywały się w 12 zakładach (1 cukiernia – Panaderia el Principe, 4 salony fryzjerskie – Peluqueria Mamen, Peluqueria Due, Peluqueria Nuevo Estilo, Salon de Peluqueria Nuria, 4 restauracje – Ibero Etrusco, Lo nuestro, Hotel Ciudad de Martos, Restaurante Baviera i 3 warsztaty samochodowe – Tecno Auto, Autosonik, Taller Miranda e hijos). Kieszonkowe na ten wyjazd wynosiło 400 euro. Młodzieżą opiekował się Pan Tomasz Sajnóg oraz Pani Anna Kądziela.

Założeniem programu praktyk było podnoszenie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa oraz kształcenia zawodowego w Europie. Praktykom przyświecały cele zapewnienia uczniom możliwości rozwoju wiedzy i umiejętności, podnoszenia kompetencji, zdobywania i potwierdzania kwalifikacji zgodnie z potrzebami i wymaganiami europejskiego rynku pracy.

5_art_spons4_2

Pracując w różnych zakładach, młodzież wykonywała zadania  zgodnie z wcześniej ustalonymi programami staży pod kierunkiem właścicieli zakładów lub wyznaczonych pracowników. Umożliwiło to uczniom oprócz podniesienia kwalifikacji zawodowych i językowych nabycie doświadczenia życiowego i wzmocnienia poczucia europejskości. Uczestniczenie w programie otworzyło przed nimi nowe możliwości i perspektywy. Przyczyniło się do wzrostu samooceny i przełamania bariery komunikowania się w języku obcym w miejscu pracy.

Podczas wyjazdów uczniowie w dniach wolnych od zajęć uczestniczyli w programie kulturalnym, w ramach którego mieli możliwość zobaczenia i zwiedzenie kilku miast. Odwiedzili Sevillę, Granadę, Malagę, Kordobę i Jaen.

5_art_spons1_2

Dzięki odbyciu praktyk zawodowych w instytucjach i przedsiębiorstwach hiszpańskich uczestnicy projektu zdobyli nowe doświadczenia, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne dla pracowników ich specjalności. Nabyli też nowe umiejętności społeczne i adaptacyjne umożliwiające im rozwiązywanie codziennych problemów. Dzięki pobytowi i pracy w kraju z inną specyfiką kulturową, odmiennymi zwyczajami, upodobaniami i mentalnością tamtejszego społeczeństwa praktykanci otrzymali wielką lekcję tolerancji i wyrozumiałości dla przedstawicieli innych kultur oraz zrozumieli dobrze zjawisko przenikania się różnych kultur czy choćby zwyczajów. Zrozumieli potrzebę wyrozumiałości i otwarcia się na przedstawicieli innych narodów.

Każdy z uczestników tych wyjazdów otrzyma certyfikat, który potwierdza odbycie stażu oraz certyfikat Europass Mobility – dokument honorowany w każdym państwie Unii Europejskiej.

Anna Kądziela

Reklama

Dodaj komentarz