[materiał płatny] Wielodzietni, skorzystajcie z dopłat do śmieci!

Dodane w:: Numer 5 (85) maj 2014,Reklama |

RGB_smieci

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tłuszcz,

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą, którą przygotowała nasza grupa radnych (a przegłosowała większość Rady Miejskiej w Tłuszczu) rodzicom dzieci wychowujących troje dzieci lub więcej przysługuje refundacja opłaty wniesionej do gminy za odbiór odpadów komunalnych (za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie), o ile w danym gospodarstwie domowym odpady są segregowane.

Radny Mirosław Sobczak wyjaśnia: – Aby otrzymać dofinansowanie, rodzic lub opiekun dzieci musi złożyć w Urzędzie Miejskim stosowną deklarację do 15 lipca br. Opłata jest refundowana pod warunkiem, że dana rodzina nie zalega z opłatami za śmieci. Ulga przysługuje na dzieci uczące się, jednak nie dłużej niż do 25. roku życia. Więcej informacji na ten temat i wzór deklaracji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Komunalnej.

(publikacja radnych)

RGB_stopka

Reklama

Dodaj komentarz