ST 9 (89)/2014 Sprawy mieszkańców: SZALEJĄCY MOTOCYKLIŚCI

list

Szanowna Redakcjo,

Chciałam zainteresować Was problemem motocyklistów szalejących po naszym mieście. Sprawa dotyczy kilku osób, które jeżdżą bardzo szybko ul. Przemysłową. Dzieje się to zarówno w dzień, w okolicach szkoły, jak i w nocy. Motocykle, na których się poruszają są bardzo głośne i w dotkliwy sposób utrudniają nocny odpoczynek.

Sprawę zgłaszałam telefonicznie w tłuszczańskim komisariacie telefonicznie, jednak pan dyżurny odesłał mnie do wydziału ruchu drogowego i bardzo chciał poznać dane osoby zgłaszającej. Podejrzewam, że nasza lokalna policja po prostu nie ma możliwości dogonienia i zatrzymania motocyklisty. Obawiam się, że żeby naprawdę ktoś zajął się tą sprawą musi dojść do jakiejś tragedii.

Czytelniczka

Od Redakcji: Przekazaliśmy Pani zgłoszenie do rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji i otrzymaliśmy poniższą odpowiedź od pana Komendanta:

Dziękuję za zwrócenie uwagi w sprawie popełniania wykroczeń na ul. Przemysłowej w Tłuszczu przez motocyklistów. Problem ten nie dotyczy tylko wspomnianej ulicy, ale całego powiatu wołomińskiego. Niebezpieczna, a co za tym idzie nieodpowiedzialna jazda niezgodna z przepisami ruchu drogowego niejednokrotnie zbierała tragiczne żniwo zarówno wśród samych motocyklistów jak i innych kierowców oraz pieszych. Przeciwdziałanie takim zachowaniom tej grupy użytkowników dróg jest trudne i nie zawsze odnosi to zamierzony cel. Ze swojej strony poleciłem podległym policjantom ruchu drogowego oraz Komisariatu Policji w Tłuszczu w miarę posiadanych sił i środków zaangażować się w działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa nie tylko na ul. Przemysłowej, ale również w całym Tłuszczu zarówno w czasie dnia jak i w nocy, gdyż zdaję sobie sprawę, jak uciążliwa potrafi być obecność głośnych motocykli w nocy pod oknami odpoczywających mieszkańców.

Każdy stwierdzony przypadek popełniania wykroczeń przez motocyklistów należy zgłaszać do Komisariatu Policji w Tłuszczu lub do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie telefonicznie w celu podjęcia przez Policję odpowiednich działań zmierzających do wyeliminowania tego procederu. Proszę również wszystkich zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa na naszych drogach o składanie w każdej jednostce Policji zawiadomień o popełnieniu wykroczenia przez nieodpowiedzialnych kierowców, w tym również motocyklistów, co pozwoli na przeprowadzenie czynności wyjaśniających w celu ustalenia sprawców i pociągnięcia ich do odpowiedzialności. Bez takiej współpracy nie będzie możliwe przywrócenie porządku na naszych drogach.

Ponadto informuję, że Policja nie jest jedynym organem dbającym o bezpieczeństwo i porządek na drogach. Zadania związane z poprawą bezpieczeństwa w tym zakresie są w wpisane w obowiązki zarządcy drogi. Wszelkie propozycje zmian w stałej organizacji ruchu typu: budowa sygnalizacji świetlnej lub urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego takich jak progi zwalniające prędkość przejeżdżających pojazdów, które mogą przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa, powinny być zgłaszane do tego organu.

Komendant Powiatowy Policji w Wołominie
mł. insp. Dariusz Krząstek

 

Reklama

Dodaj komentarz