ST 9 (89)/2014 Relacja z sesji

Przedstawiamy interpelacje, zapytania i wolne wnioski z sesji, która odbyła się 2 września 2014 r.

 

Interpelacje radnych

RACŁAWICKA: ŚWIATŁA JUŻ SĄ

Radny Tadeusz Groszek podziękował radnym powiatowym Mariuszowi Dembińskiemu, Sławomirowi Klockowi i Tomaszowi Czarnogórskiemu za pomoc przy realizacji projektu sygnalizacji ostrzegawczej na ulicy Racławickiej.

 

PANI RADCA NIE ODPOWIE

Wiceprzewodniczący Rady Adam Wojtyra zwrócił się z pytaniem do pani radcy. Radca prawny Sylwia Barcz-Popiel poinformowała radnego, że interpelacje nie są do radcy prawnego.

– Tak czy inaczej na to pytanie chyba pani odpowie… – nie dał się zbić z tropu radny Wojtyra. – Nie wiem, z której strony jest opieszałość pewnego rodzaju. Trzy lata temu złożono wniosek do sądu o drogę Chrzęsne-Kury i do dnia dzisiejszego z tym się nic nie dzieje. Nie wiem czy burmistrz powinien interweniować w sądzie, czy radca prawny. Ktoś kto ze sprawą jest obyty.

Wiceprzewodniczący wyjaśnił, że nie mówi tego z pretensją do pani mecenas, ale uważa, że trwa to stanowczo za długo.

Następnie radny Adam Wojtyra zgłosił potrzebę pilnego wyrównania drogi w Zapolu i podziękował radnym powiatowym, staroście i burmistrzowi za wybudowanie chodnika przy drodze Kury-Ołdaki oraz sygnalizacji ostrzegawczej w Stryjkach. – To jest efekt dobrej współpracy. Ona powinna, panie burmistrzu, trwać nie ten ostatni rok, ale całe cztery lata we wszystkich okręgach. Mimo, że jest to inwestycja powiatowa, to jest to pomnażanie majątku gminy – podkreślał radny.

Radny zgłosił też potrzebę zorganizowania prelekcji dotyczących bezpieczeństwa w związku ze zmianą przepisów o ruchu drogowym nakładających obowiązek noszenia elementów odblaskowych przez pieszych.

Do podziękowań przyłączył się Przewodniczący Rady Krzysztof Gajcy wyrażając wdzięczność za nową nakładkę asfaltową w Postoliskach.

Burmistrz Paweł Bednarczyk odpowiedział radnemu Wojtyrze, że prelekcje dotyczące bezpieczeństwa były już w naszej gminie organizowane i nie ma przeszkód, aby taką inicjatywę powtórzyć.

Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu

Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu

KAMIZELKI OD RADNYCH

Radny Mirosław Sobczak podziękował kilku radnym gminnym i radnemu powiatowemu Januszowi Tomaszowi Czarnogórskiemu za włączenie się w akcję przekazania na ręce komendanta policji w Tłuszczu 80 kamizelek odblaskowych oraz 100 opasek odblaskowych. Radny zaapelował do komendanta o przeprowadzenie akcji informacyjno-prewencyjnej w pierwszych dniach obowiązywania przepisu dotyczącego noszenia odblaskowych elementów przez pieszych. Radny poprosił o pouczanie niestosujących się do nowych zasad i wręczanie elementów odblaskowych przez patrole policji. Radny podkreślił, że kamizelki i opaski nie zostały zakupione ze środków budżetowych, lecz z prywatnych pieniędzy radnych.

 

WNUCZKI I RODZINA

Radny Dariusz Kur na prośbę nieobecnego komendanta policji poinformował, że znowu nasiliły się wymuszenia pieniędzy na tzw. „wnuczka”. Następnie radny zapytał burmistrza jak przebiegają prace nad kartą „TAK Rodzina”, która miała być wdrażana we współpracy z powiatem. Radny Kur poinformował, że na znaku kierującym do mogiły na Konarach są przyklejone jakieś ogłoszenia i poprosił o uporządkowanie tej sprawy.

 

CO Z PAŁACEM W CHRZĘSNEM?

Radny Henryk Wójcik chciał zadać pytanie radnemu powiatowemu Mariuszowi Dembińskiemu – co dalej w sprawie pałacu w Chrzęsnem. – Interpelacje są kierowane do pana burmistrza – odpowiedział radny Mariusz Dembiński. – To poproszę pana burmistrza o kilka słów – odparł radny Henryk Wójcik.

Burmistrz zapewnił, że kolejnego dnia po sesji będzie rozmawiał ze starostą i poruszy ten temat.

 

MIESZKAŃCY WSI ZDECYDUJĄ, CZY CHCĄ AUTOBUSY

Radny Mirosław Sobczak zaapelował do radnych i sołtysów o poddanie pod głosowanie na zebraniach w sprawie funduszu sołeckiego wniosku o przeznaczenie 30% funduszu na poprawę dostępu do komunikacji zbiorowej wsi oddalonych od linii kolejowej. Radny podkreślał, że takie rozwiązanie poprawi atrakcyjność terenów i zwiększy ich szanse na rozwój. Radny Sobczak zaapelował do burmistrza o wsparcie inicjatywy. – Gdyby część miejscowości z południowo-wschodniego obszaru gminy przekazało 30%, byłaby to kwota około 30 tys. zł i można by powołać komunikację – mówił radny Sobczak.

Burmistrz Paweł Bednarczyk przyznał, że pomysł jest dobry, i że będzie o nim mówił na zebraniach sołeckich. – Mam nadzieję, że ta inicjatywa zostanie przez mieszkańców również wsparta.

 

JASIENICA – GÓRKI: PLAC ZABAW

Radny Mirosław Szczotka po raz kolejny zapytał, kiedy będzie plac zabaw na os. Górki w Jasienicy i czy w ogóle w tym roku będzie.

Burmistrz odpowiedział, że dzień przed sesją osobiście zawoził drugie uzupełnienie do wniosku o dofinansowanie i wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie będzie podpisana umowa i wtedy gmina będzie miała możliwość ogłoszenia przetargu. – Na dzień dzisiejszy cześć dofinansowania, która nam przysługuje nie może zostać w żaden sposób wydatkowana, ponieważ przetarg może być ogłoszony dopiero po podpisaniu umowy – oświadczył.

 

DZIKI DO ODSTRZAŁU

Następnie po raz kolejny zabrał głos radny Mirosław Sobczak, który tym razem poprosił burmistrza o podjęcie wszelkich niezbędnych starań, aby koła łowieckie podjęły działania, żeby zmniejszyć populację dzików na naszym terenie. – Nie chcemy chyba doprowadzić do tego, żeby mieszkańcy wyszli na ulice i protestowali – mówił radny Sobczak.

Wiceburmistrz Waldemar Banaszek odpowiedział, że rozmawiał z łowczym Andrzejem Prokopowiczem i otrzymał informację, że już odstrzelono 17 z 50 dzików, które mają być w tym roku odstrzelone.

 

PLACE ZABAW DLA DZIECI CZY MIŁOŚNIKÓW ALKOHOLU?

Radny Mirosław Sobczak poprosił burmistrza o zobowiązanie policji z Tłuszcza o szczególną uwagę nad placami zabaw i miejscami publicznymi. – Nie może być tak, że matki z dziećmi są intruzami na tych placach. Są tam różne sytuacje. Nie może być tak, że przejeżdżający radiowóz nie zauważa spożywających alkohol w miejscach publicznych – mówił zaniepokojony radny.

 

ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI

 

WODOCIĄG I PLAC ZABAW NA OS. KLONOWA-NORWIDA

Przewodnicząca rady osiedla Klonowa-Norwida Grażyna Krupa zapytała, czy był składany wniosek o dofinansowanie budowy placu zabaw na jej osiedlu.

Wiceburmistrz Waldemar Banaszek odpowiedział, że była możliwość uzyskania dofinansowania na budowę placu zabaw na wsi.

Pani Grażyna Krupa, która wcześniej pracowała w urzędzie w wydziale inwestycyjnym odpowiedziała, że w poprzednich naborach udało się pozyskać dofinansowanie na budowę placów zabaw na Borkach, osiedlu Długa i Kolejowa i obecny nabór był analogiczny.

Burmistrz Paweł Bednarczyk odparł, że zasady oraz osoby prowadzące i oceniające dany projekt się zmieniają. Dodał, że m.in. z takich względów obecnie trzeba było poprawiać nazwy zadań innych inwestycji – było to konieczne do podpisania umowy.

Następnie pani Grażyna Krupa zapytała, czy można już się podłączać do wodociągu na os. Klonowa-Norwida.

Burmistrz odpowiedział, że już można się podłączać, w tym celu trzeba zgłosić się do ZGKiM z wnioskiem o wydanie warunków technicznych, następnie zatrudnić zewnętrznego wykonawcę do budowy przyłącza, a po zakończeniu prac zgłosić gotowość odbioru.

Sołtys Stanisław Szymański zapytał o zmianę nazwy ulicy Szarych Szeregów. Podziękował też radnym powiatowym za nakładkę asfaltową w miejscowości Dzięcioły.

W sprawie ulicy burmistrz odpowiedział, że chodziło o podwójną numerację na tej samej ulicy, co powodowało zamieszanie. Wywiązała się dyskusja między sołtysem a burmistrzem w tym temacie.

PIENIĄDZE NIE PRZEPADNĄ?

Sołtys Stasinowa Jerzy Więch poruszył sprawę przeciągającej się inwestycji finansowanej z funduszu sołeckiego, dotyczącą drogi w jego miejscowości. Sołtys mówił też o problemach z uregulowaniem stanu prawnego drogi i zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Burmistrz przypomniał, że sołtys uczestniczył w spotkaniu z właścicielem nieruchomości, który nie zgadza się na proponowany przebieg drogi. – Tu nie ma zaniedbania ze strony urzędu, tylko jeden z właścicieli po prostu nie wyraża na to zgody – tłumaczył burmistrz. Następnie przedstawił możliwości rozwiązania tej sytuacji. Dodał, że niewydanie środków na fundusz sołeckiego nie oznacza, że pieniądze przepadają. – One najwyżej z budżetu gminy nie będą wydatkowane – stwierdził burmistrz.

 

INFORMACJA NA PRZERWIE

Radny Henryk Wójcik ponownie zwrócił się do radnego Mariusza Dembińskiego z pytaniem, kiedy zostanie wykonane przejście dla pieszych w Chrzęsnem przy sklepie.

Radny powiatowy Mariusz Dembiński stwierdził, że udzieli radnemu informacji na przerwie.

 

ZAROŚLA, KRZAKI I CHODNIK

Sołtys Postolisk Tadeusz Skonieczny zapytał w imieniu mieszkańców Kazimierzówki, czy będą mieli kiedyś odcinek chodnika od szosy Jadowskiej do drogi przez wieś. Sołtys zgłosił też konieczność wycięcia zarośli na poboczu drogi.

Przewodniczący Rady Krzysztof Gajcy odpowiedział, że zarośla będą wycięte, być może jeszcze w tym tygodniu. W sprawie chodnika przewodniczący poinformował, że najpierw trzeba zrobić wykupy gruntów. – Będziemy mieli zebrania sołeckie, będą mieszkańcy, będziemy rozmawiali – zapewnił radny z Postolisk Krzysztof Gajcy.

Radna Aleksandra Świeżak zgłosiła radnemu powiatowemu Mariuszowi Dembińskiemu konieczność wycięcia krzaków w Mokrej Wsi przy ul. Jesionowej – drodze powiatowej.

Radny Mariusz Dembiński odpowiedział, że były już dwa koszenia, we wrześniu będzie trzecie i przy okazji będą wycinane krzaki.

 

REMONTY, OŚWIETLENIE, AUTOBUSY…

Sołtys Leszek Banaszek zapytał, czy burmistrz coś wie na temat możliwego zamknięcia odcinka kolejowego na czas remontu.

Burmistrz Paweł Bednarczyk odpowiedział, że pewnym jest to, że w najbliższym czasie będzie zamknięta linia kolejowa pomiędzy Tłuszczem a Łochowem. Jest to związane z przyspieszeniem robót, szczególnie budowy mostu w Urlach, który jest na terenie obszaru Natura 2000 w otulinie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

Następnie sołtys zapytał, czy byłaby szansa na przebudowę linii energetycznej niskiego napięcia w miejscowościach wiejskich. – To są stare linie. Każda ulewa, każda wichura, powoduje zanik dopływu energii na terenach wiejskich – mówił sołtys Banaszek.

Burmistrz poprosił o informacje o konkretnych potrzebach linii do wymiany. Takie uwagi zostaną przekazane do PGE w Wyszkowie. Burmistrz poinformował, że remont wiąże się z wykonaniem projektów i cały proces trwa 2-3 lata. – Państwa uwagi przekażę do zakładu energetyki i będę pilotował to, żeby kroki inwestycyjne postępowały – zapewnił burmistrz Bednarczyk.

Kolejne pytanie sołtysa Banaszka dotyczyło oświetlenia we Franciszkowie, na które wieś czeka już trzy lata. – Tam jest potrzeba wybudowania trzech słupów, a tutaj się słyszy, że radny przeznacza 5 tys. zł na oświetlenie, na powieszenie lamp, a tam jest teren dość niebezpieczny.

Burmistrz odpowiedział, że porozmawia z radnym Mirosławem Sobczakiem i być może uda się wygospodarować takie środki. – Nie chcę obiecywać, budżet wymaga ustaleń ze wszystkimi radnymi.

Radny Mirosław Sobczak powołał się na szacunki przeprowadzone przez wydział inwestycyjny i poinformował, że koszt tego oświetlenia, o którym mówi sołtys, to 20 tys. zł.

Następnie sołtys Leszek Banaszek zwrócił się do radnego Mirosława Sobczaka z pytaniem o ławki na plac zabaw we Franciszkowie.

Radny Sobczak odpowiedział, że dokupione ławki będą dokładnie takie same, jak te, które są obecnie.

Dalej sołtys Leszek Banaszek nawiązał do poruszanego przez radnego Mirosława Sobczaka tematu uruchomienia komunikacji zbiorowej. Sołtys poinformował, że kilka lat temu sołtysi zabiegali o jej uruchomienie, ale nie było żadnego odzewu. – Pan wtedy powiedział, że nie ma możliwości uruchomienia komunikacji autobusowej. A teraz chcecie raptem, żeby sołectwa dawały pieniądze na komunikację autobusową – zwrócił się do radnego z Miąsego.

– Panie sołtysie, nie chcemy pieniędzy od sołectw, chcemy mieszkańcom ułatwić życie – odparł radny i podkreślił, że jeśli znajdą się środki z funduszu sołeckiego to uruchomienie takiej linii jest bardzo realne.

Radny Robert Szydlik nawiązując do wypowiedzi sołtysa Leszka Banaszka odparł, że przenoszone przez radnych kwoty były w ramach własnego okręgu oraz z tzw. puli radnych. Radny powiedział, że wiele inwestycji w całej gminie jest uzależnionych od sprzedaży działki gminnej przy ul. Kraszewskiego. – Środków nie ma, mimo, że serce boli. Też bym chciał, żeby udało się chodnik wybudować szybciej niż w ciągu czterech lat. To jest żenujące, jeśli kilometrowy chodnik buduje się całą kadencję – podkreślił radny Szydlik.

Na zakończenie sekretarz Tomasz Jusiński przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w związku z końcem kadencji.

Opracowanie: MP

Reklama

Dodaj komentarz