[materiał płatny] Program Aktywności Lokalnej 2014

Dodane w:: Numer 6-7 (86-87) czerwiec-lipiec 2014,Reklama |

W ramach projektu systemowego „ Wyzwólmy w sobie energię!” od czerwca 2014 ruszył Program Aktywności Lokalnej skierowany do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych. Działanie to rozpoczęliśmy pracami ogrodniczymi na terenie wykluczonego osiedla komunalnego „Borki” w Tłuszczu. Zaniedbany teren został wyrównany i obsadzony roślinami. W prace ogrodnicze włączyli się zarówno mieszkańcy osiedla, jak również osoby niepełnosprawne i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Ogromne wsparcie zaoferował Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przekazując na ten cel ziemię do wyrównania terenu i pracowników do pomocy. Podczas prac ogrodowych mieszkańców odwiedził Pan Burmistrz Paweł Marcin Bednarczyk, który uwiecznił spotkanie wspólnym zdjęciem z uczestnikami akcji. Na zakończenie wszyscy zajadali się pysznym ciastem upieczonym przez mieszkanki tutejszego osiedla.

Współpraca w ramach PAL na tym osiedlu przebiega bardzo pozytywnie, dlatego postanowiliśmy iść za ciosem organizując dla tej społeczności – i przy jej czynnym udziale – Dzień Dziecka. Było to wydarzenie łączące różnorodność pokoleń, od osób starszych po rodziców i wnuki, integrujących się podczas zorganizowanych przez animatorów gier i zabaw czy też po prostu rozmawiających. W ramach tego wydarzenia zadbaliśmy o poczęstunek: uczestnicy zajadali się goframi z bitą śmietaną, słodyczami, a na zakończenie wspólnie pieczoną przy ognisku kiełbaską. Nie zabrakło również naszych partnerów – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zadbał o plac zabaw dla dzieci przekazując na ten cel huśtawki i piasek do piaskownicy. W wydarzeniu wziął również udział Wice-Burmistrz Pan Waldemar Banaszek, który bardzo aktywnie włącza się w działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu.

Oba wydarzenia stanowią fundament Programu Aktywności Lokalnej, którego głównym celem jest pobudzanie aktywności społecznej i inicjowanie działań zmierzających do szeroko rozumianej aktywizacji społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu jest instytucją, która oddolnie dociera do środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez różnego rodzaju akcje ukierunkowane zwykle na jeden najważniejszy cel – AKTYWNOŚĆ.

Marta Jabłecka – Lider PAL

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Reklama

Dodaj komentarz