[materiał płatny] Kobieta Aktywna II – edycja 2014/2015

Dodane w:: Numer 6-7 (86-87) czerwiec-lipiec 2014,Reklama |

Kluby Integracji Społecznej w ostatnim czasie postrzegane są jako skuteczne narzędzia aktywizacji społecznej i zawodowej realizujące politykę zatrudnienia wspieranego. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu jest jedną z instytucji, która widzi sens działań realizowanych poprzez podmioty zatrudnienia socjalnego w obszarze pomocy społecznej, dlatego też wraz z Gminą Tłuszcz od czerwca 2014 r. wspólnie realizuje projekt „ Kobieta Aktywna II”. To już kolejna inicjatywa OPS w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Podmioty zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”. Projekt jest kontynuacją zeszłorocznej inicjatywy „Kobieta aktywna”, który osiągnął wspaniałe wyniki w obszarze zatrudnienia uczestników. Działania skierowane będą do 10 bezrobotnych kobiet z terenu Gminy Tłuszcz, dla których projekt jest szansą na poprawę swojej dotychczasowej sytuacji. Oferta przewiduje poradnictwo trenera pracy, doradcy zawodowego i psychologa, warsztaty aktywizujące oraz wizytę studyjną. Ponadto w ramach projektu zostaną zorganizowane kursy zawodowe (masaż rehabilitacyjny, animator zabaw dziecięcych, kurs marketingu) oraz w następnym roku będziemy dążyć do tego, aby uczestniczki znalazły zatrudnienie. Projekt jest na etapie rekrutacji, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

Poprzez realizację takich działań chcemy udowodnić, że rolą kobiety jest nie tylko opieka nad domem i dziećmi, ale także sukces zawodowy. Kobieta aktywna to według nas kobieta, która jest spełniona, zadowolona z życia i pełna pasji. Realizując różnego rodzaju przedsięwzięcia, tak również i podczas tego projektu stawiamy przede wszystkim na przekonanie uczestniczek do samodzielnego działania, do tego aby przy naszej pomocy nie bały się wyzwań i aktywnie pokonywały swoje bariery. Istotą naszej idei jest praca z lokalną społecznością, w tym również z kobietami, często wykluczonymi społecznie, bezrobotnymi zamkniętymi w zaciszu domowym.

Partnerem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie Filia w Tłuszczu.

Tekst: Marta Jabłecka, OPS Tłuszcz

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Reklama

Dodaj komentarz