Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z 19.05.2014 – informacje o ochronie środowiska w Gminie

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 19.05.2014.

Źródło wideo: Tłuszcz UM

OPIS KOMISJI:
[0:00:00] – początek i porządek obrad
[0:01:01] – Pracownik UM – informacje o ochronie środowiska w Gminie
[0:31:58] – pismo do komisji – odpowiedź na wniosek w sprawie remontów cząstkowych dróg w Jasienicy
[0:32:39] – pismo do komisji – w sprawie mostu na rzece Cienkiej
[0:33:38] – pismo do komisji – w sprawie zmiany nazwy ulicy Szarych Szeregów
[0:37:26] – pismo do komisji – Grupa Inicjatywna z Jasienicy w sprawie oznakowania skrzyżowań i ulic przy placówkach oświatowych oraz ograniczenia tonażowego
[0:43:13] – wnioski do Burmistrza, zakończenie obrad

//Łukasz

Reklama

Dodaj komentarz