Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z 15.04.2015 – omówienie stanu zagrożenia pożarowego w gminie, gotowość bojowa OSP

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 15.04.2015.

Źródło wideo: Tłuszcz UM

OPIS KOMISJI:
[0:00:00] – Początek obrad i termin kolejnego posiedzenia
[0:01:55] – Kierownik OPS w sprawie sprawozdania rocznego za 2014 rok
[0:20:11] – Omówienie stanu zagrożenia pożarowego w gminie, gotowość bojowa OSP
[1:05:37] – Przyjęcie protokołu
[1:09:33] – Wnioski z wizytacji w szkołach
[1:17:54] – Termin kolejnego posiedzenia

Reklama

Dodaj komentarz