Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z 04.03.2015 – pustostany i dzikie wysypiska śmieci, propozycja taryf za wodę i ścieki

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 04.03.2015.

Źródło wideo: Tłuszcz UM

OPIS KOMISJI:
[0:00:00] – Początek obrad i termin kolejnego posiedzenia
[0:02:57] – Przyjęcie protokołu
[0:04:19] – Wnioski z komisji wyjazdowej w sprawie pustostanów i dzikich wysypisk, sprzątanie ulic i chodników
[0:38:48] – Pismo do komisji – Spółdzielnia Mieszkaniowa w sprawie przekazania w wieczyste użytkowanie działki
[0:45:21] – Pismo do komisji – radna Sadurska w sprawie diet dla sołtysów
[0:48:03] – Pismo do komisji – mieszkańcy w sprawie wodociągu
[0:48:29] – Pismo do komisji – sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2014 rok
[0:49:49] – Pismo do komisji – ZGKiM w sprawie taryf za wodę i ścieki
[0:53:36] – Wnioski i zakończenie

Reklama

Dodaj komentarz