ST 1 (81)/2014 Nowy budżet uchwalony: Radni obcięli środki na nagrody

Dodane w:: Na tapecie,Numer 1 (81) styczeń 2014,Samorząd |

W tej kadencji każda sesja budżetowa wiąże się z dużymi emocjami. Nie raz dochodziło już do sporów między radą a burmistrzem w kwestii rozdysponowania gminnych pieniędzy. I tym razem radni mimo sprzeciwu burmistrza zdecydowali się na zmiany w budżecie – największa z nich to przesunięcie 200.000 zł przeznaczonych na płace i nagrody w urzędzie na inne cele.

Rada Miejska jest organem uchwałodawczym i ma prawo do ustalenia kształtu budżetu na kolejny rok. Burmistrz jako organ wykonawczy jest zobowiązany przyjęty przez radę budżet wykonywać. Z każdym kolejnym rokiem rośnie wiedza i świadomość radnych w zakresie zmian, jakie mogą wprowadzać w budżecie. Tym razem radni z klubu Razem dla Gminy przygotowali szereg modyfikacji do przyszłorocznego budżetu.

Radny Robert Szydlik złożył wniosek o zmniejszenie kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim o 200 tys. zł i przeniesienie tych pieniędzy na: konkursy dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury fizycznej (45 tys. zł), kultury i dziedzictwa narodowego (35 tys. zł) oraz dofinansowanie zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych (80 tys. zł) i gimnazjach (40 tys. zł). Radny zawnioskował również o przeniesienie kwoty 75 tys. zł z zakupu materiałów i wyposażenia w urzędzie i 10 tys. zł z wydatków na promocję na wykonanie projektu ul. Zagłoby w Tłuszczu (10 tys. zł), zwiększenie kwoty na wykonanie kanalizacji w ul. Wąskiej i Nowosadowej (60 tys. zł) i na dotację celową na działalność chóru Lux Mea (15 tys. zł).

Radny Robert Szydlik zauważył, że zakup materiałów i wyposażenia dla urzędu wzrósł w stosunku do ubiegłego roku o 75 tys. zł, a nie widać powodów dla których w roku wyborczym te wydatki miałyby tak wzrastać. Dodał, że zwiększenie kwoty na promocję o 10 tys. zł również nie powinno mieć miejsca. Odnośnie obcięcia płac w UM radny wyjaśnił, że po zaproponowanych zmianach fundusz płac i tak pokryje potrzeby wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i jeszcze pozostanie ok. 50 tys. zł na nagrody dla pracowników urzędu. Radny podkreślił, że w proponowanym przez burmistrza projekcie środki na płace rosną w stosunku do roku ubiegłego o 120 tys. zł., a radni do dziś nie znają szczegółów rozdysponowania przez burmistrza 276 tys. zł wypłaconych w 2012 r. na nagrody dla pracowników UM.

Wniosek został przyjęty 8 głosami za, przy 4 głosach przeciw i 3 wstrzymujących się. Zmiany zaproponowane przez radnego Roberta Szydlika nie były jedynymi. Wcześniej swoje wnioski składali radni Mirosław Sobczak i Mirosław Szczotka, jednak nie uzyskały one wymaganej większości głosów.

Burmistrz Paweł Bednarczyk nie krył swojego niezadowolenia z działania radnych. Podkreślał, że wiele czasu upłynęło na spotkaniach, podczas których ustalano poszczególne punkty budżetu, a obecnie część radnych chce wprowadzać własne, nieuzgodnione wcześniej zmiany.

***

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z budżetem na rok 2014 w artykule, który przygotowaliśmy na str. 6.

Maciej Puławski

 

Reklama

Dodaj komentarz