ST 1 (81)/2014 Budżet gminy pod lupą: Co nas czeka w 2014 roku?

Dodane w:: Inwestycje,Na tapecie,Numer 1 (81) styczeń 2014 |
Inwestycje 2014 w gminie Tłuszcz - KLIKNIJ NA OBRAZ, ŻEBY POWIĘKSZYĆ

Inwestycje 2014 w gminie Tłuszcz – KLIKNIJ NA OBRAZ, ŻEBY POWIĘKSZYĆ

16 listopada 2014 r. odbędą się wybory samorządowe. To mobilizuje władze (nie tylko tłuszczańskie) do zwiększenia tempa wykonania różnych inwestycji. Za typowo wyborcze uważa się budowy dróg i chodników oraz te najbardziej widoczne: szkół, przedszkoli i hal sportowych. Tak będzie i w Tłuszczu.

Nie jest to akurat nic odkrywczego, historię przedwyborczych inwestycji pokazują najlepiej perypetie miejskiej hali sportowej i gimnazjum w Jasienicy. Budowa obu obiektów miała swój uroczysty start w 2006 roku (roku wyborczym). Wtedy wszystko wskazywało na to, że w 2010 r. (również wyborczym) nastąpi przecięcie wstęgi i przekazanie do użytku. Jak już wiemy – tak się nie stało, więc prawdopodobnie nastąpi to w bieżącym roku – również wyborczym.

DUŻE INWESTYCJE

Wymienione obiekty nie są jedynymi, których budowy należy wypatrywać w 2014 roku. W budżecie zabezpieczono m.in. środki na pierwszy etap budowy stacji uzdatniania wody w Łysobykach, która będzie punktem wyjścia do wodociągowania południowo-wschodniej części gminy. Dużo pieniędzy przeznacza się na budowę nowych odcinków wodociągów i podłączeń kanalizacyjnych na os. Słoneczna i Sasanki-Wierzbowa. Zabezpieczono też środki na budowę ul. Tłuszczańskiej w Chrzęsnem, która ma stanowić alternatywę dla przekraczania dwóch przejazdów kolejowych. W tym jednak przypadku burmistrz uzależnia rozpoczęcie prac od otrzymania dofinansowania na ten cel. Szczegółowy spis inwestycji, których możemy się spodziewać w bieżącym roku oraz ich koszt prezentujemy w tabeli obok artykułu.

ZADŁUŻENIE GMINY ROŚNIE

Prognozowany dług gminy na koniec 2014 r. wynosi 30,5 mln zł. Dla porównania – na koniec 2010 r. zadłużenie wynosiło 13,7 mln zł, a w 2006 r. 11,2 mln zł. Minusem dużego zadłużenia, poza samym faktem posiadania długu, jest konieczności opłacania wysokich odsetek. W roku 2014 r. będzie to kosztowało gminę ok. 1,15 mln zł.

Dużą część wydatków gminy stanowi dział „Oświata i wychowanie”. W 2014 r. na wydatki z tego obszaru przeznacza się 48% budżetu. Kilkumilionowy wzrost w tym obszarze w stosunku do zeszłego roku wynika z ujęcia w nim budowy hali sportowej w Tłuszczu.

Na konkursy dla organizacji pozarządowych w zeszłorocznym budżecie przeznaczono 200 tys. zł. Pierwotnie w roku 2014 kwota ta miała pozostać taka sama, jednak w wyniku zmian wprowadzonych na wniosek radnego Roberta Szydlika (więcej na ten temat na str. 4 w artykule pt. „Radni obcięli środki na nagrody”) pozycja ta została zwiększona o 80 tys. zł. W tegorocznym budżecie pozostawiono za to bez zmian kwotę na dotację dla Spółki Wodnej (50 tys. zł).

***

Zeszłoroczny budżet był bardzo bogaty, jeśli chodzi o inwestycje. Podobnie jest i w tym roku. W 2013 roku udało się sprawnie zrealizować duży projekt wodociągowo-kanalizacyjny, w zaplanowanej na dwa lata budowie hali sportowej widać postępy w pracach, trwa też budowa wodociągów od stacji uzdatniania wody w Kozłach w kierunku Tłuszcza. Niepokojącym faktem jest jednak bardzo duży wzrost zadłużenia gminy, które to wg szacunków budżetowych ma wzrosnąć ponad dwukrotnie podczas tej kadencji. Należy mieć jednak świadomość, że inwestycje kosztują i jeśli decydujemy się budować na kredyt, to decydujemy się na zapłatę odsetek (w 2014 r. ponad 1 mln zł) oraz konieczność spłaty zadłużenia w przyszłości. Dług może stanowić też niestety obciążenie przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych w nadchodzącej nowej perspektywie budżetu Unii Europejskiej.

  • Maciej Puławski

 

Budżet 2014 w liczbach

- Dochody budżetowe: 55 275 355,15 zł
- Wydatki budżetowe: 59 575 355,15 zł
- Wskaźnik zadłużenia do dochodów zaplanowany na 2014 rok wynosi 55,26%
- Prognozowany dług gminy na koniec 2014 r. wynosi 30,5 mln zł
(wg uchwały z dn. 17.12.2013 r.)

 

Burmistrz Paweł Bednarczyk

Burmistrz Paweł Bednarczyk o budżecie:

Rok 2014 będzie bardzo istotny dla Gminy Tłuszcz, będzie to rok kolejnych nowych inwestycji oraz kontynuacji i zakończenia już rozpoczętych. Ponownie przeznaczamy na inwestycje bardzo dużą część środków budżetowych, bo ponad 16 mln. W tym roku planujemy zakończyć budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu, na której realizację przeznaczamy ponad 5 milionów złotych, a także dokonać podłączenia budynków do kanalizacji na Osiedlach „Słoneczna” i Sasanki-Wierzbowa” w Tłuszczu, przeznaczamy na ten cel ponad milion złotych, z czego ponad 411 tys. zł pochodzi z dotacji pozyskanej z NFOŚiGW. Będziemy także kontynuować etap wodociągowania gminy, ale stawiamy też na inne inwestycje mające na celu poprawę komfortu życia naszych mieszkańców jak: budowa łącznika ZS w Mokrej Wsi, budowa boiska wielofunkcyjnego w Mokrej Wsi, zakup i montaż windy do budynku przy ul. Powstańców w Tłuszczu (Przychodnia Zdrowia).

 

 

 

Reklama

Dodaj komentarz