ST 1 (81)/2014 Opłata za śmieci: rodziny wielodzietne na razie bez dopłat

Dodane w:: Na tapecie,Numer 1 (81) styczeń 2014,Samorząd |

W poprzednim numerze pisaliśmy o uchwalonej przez Radę Miejską w Tłuszczu dopłacie za śmiecie dla rodzin wielodzietnych. Ulg jednak nie będzie, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) orzekła nieważność wprowadzającej dopłaty uchwały. Dlaczego?

Regionalna Izba Obrachunkowa 17 grudnia orzekła o nieważności uchwały w sprawie wprowadzenia dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym (mimo publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego) przepisy te nie obowiązują. Podczas sesji swoje zastrzeżenia odnośnie zapisów uchwały zgłaszał sekretarz gminy i radca prawny. Sugerowano zdjęcie uchwały z porządku obrad i niepoddawanie jej pod głosowanie. Radnym zależało jednak, aby uchwała została podjęta, gdyż jak powiedział na sesji radny Robert Szydlik, radni zabiegają o to od pół roku i nie otrzymują w tym zakresie wsparcia z urzędu.

Burmistrz Tłuszcza przekazując uchwały do Wojewody Mazowieckiego wskazał na uchybienia jakie jego zdaniem w przyjętej przez radnych uchwale się znalazły i poprosił organ nadzorczy o interwencję w tej sprawie.

Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła uchwałę i stwierdziła, że należy ją „skorelować” ze wzorem deklaracji dotyczącej odpadów. Wskazano, że „określony przez Radę wzór deklaracji winien umożliwić samodzielne (bez konieczności oddzielnego wnioskowania) naliczenie wysokości dopłaty podlegającej odliczeniu od należnej opłaty ustalonej przez właściciela nieruchomości”.

Zapytaliśmy inicjatora podjęcia uchwały – radnego Mirosława Sobczaka – jakie są jego dalsze plany odnośnie wprowadzenia ulg.

– 17 stycznia, podczas spotkania Rady Miejskiej z Burmistrzem Tłuszcza, przedstawiłem swoje stanowisko, że uchwała powinna być podjęta na najbliższej sesji i że nie powinniśmy czekać (…). Ta pomoc jest niezbędna już teraz. Warto podkreślić, że moje stanowisko w sprawie dopłat do śmieci dla rodzin wielodzietnych po raz kolejny poparła większość Rady Miejskiej – zauważył radny Sobczak.

Kto jednak ma poprawić omawianą uchwałę – nie wiadomo.

MP

Reklama

Dodaj komentarz