Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej 20.11.2013 r. godz. 9.00 – program i projekty uchwał

Dodane w:: Aktualności,Samorząd,Sesje Rady Miejskiej |

20 listopada 2013 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbędzie się VI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu.

Sesja została zwołana na wniosek sześciu radnych Rady Miejskiej w Tłuszczu (Robert Szydlik, Mirosław Sobczak, Mirosław Szczotka, Włodzimierz Malinowski, Waldemar Sitek, Dariusz Kur) złożony w urzędzie 14 listopada 2013 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad;
2. Sprawdzenie kworum;
3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Nadzwyczajnej;
4. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
b) w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Tłuszcza;
c) w sprawie ustalenia wysokości diet wypłacanych radnym;
d) w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych;
e) w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Tłuszcza dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenie elektronicznego rejestru zawieranych umów;
f) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miąse (Rotmistrza Witolda Pileckiego);
g) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miąse (Jana Pawła II).
5. Zamknięcie obrad.

Źródło informacji: UM Tłuszcz, www.szydlik.com

1. Otwarcie obrad;

2. Sprawdzenie kworum;

3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Nadzwyczajnej;

4. Podjęcie uchwał:

    a) w sprawie wprowadzenia dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami

        komunalnymi;

    b) w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Tłuszcza;

    c) w sprawie ustalenia wysokości diet wypłacanych radnym;

    d) w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych;

    e) w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Tłuszcza dotyczących 

        zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez

        wprowadzenie elektronicznego rejestru zawieranych umów;

    f) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miąse (Rotmistrza

        Witolda Pileckiego);

    g) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miąse ( Jana Pawła II).

5. Zamknięcie obrad.

Reklama

Dodaj komentarz