ST 13(66)/2012 „Będziemy duchów chwilą…” – Piwnica Poetycka z Baczyńskim i Gajcym w roli głównej

Dodane w:: Edukacja,Kultura,Numer 13 (66) październik 2012 |

Pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Żoliborz od roku co miesiąc odbywają się w różnych miejscach Żoliborza spotkania zwane Piwnicami Poetyckimi, którym przyświecają słowa zaczerpnięte z wiersza K. K. Baczyńskiego „Romantyczność”: „będziemy duchów chwilą…”.

 

Uczniowie z koła „Polska Walcząca – historia, literatura, sztuka” - Adrianna Zadrożna, Klaudia Rudnik, Mateusz Świerk, Damian Styś, Łukasz Sternicki

Podczas każdego ze spotkań aktorzy: Irena Jun, Anna Bojarska, Maria Wieczorek i Marek Urbański przywołują teksty wybranego/wybranych poetów. Tym razem uczta poetycka odbyła się 7 października 2012r. wieczorem w Muzeum Powstania Warszawskiego a zaprezentowane zostały najpiękniejsze i najbardziej rozpoznawane wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Gajcego. Spotkanie XII miało zatem wymiar szczególny, ponieważ młodzież z koła „Polska Walcząca – historia, literatura, sztuka” miała okazję bliżej zapoznać się z twórczością patrona swej szkoły. Oprócz słowa mówionego pojawiły się pieśni np. „Deszcze” K. K. Baczyńskiego wykonane przez Annę Bojarską do muzyki Zygmunta Koniecznego, który osobiście uczestniczył w spotkaniu. Niezwykłym doświadczeniem i z pewnością niecodziennym był akompaniament pięciu harfistek: Zuzanny Fedorowicz, Natalii Ostrowskiej, Julii Łopuszyńskiej, Anny Piechury – Gabryś i Anny Sikorzak-Oleś. Na zakończenie poruszającą pieśń wykonał Chór Kameralny „KameLeon” Akademii Leona Koźmińskiego pod dyrekcją Katarzyny Bonieckiej.

Adrianna Zadrożna, Damian Styś, Mateusz Świerk, Klaudia Rudnik i Łukasz Sternicki mieli dość trudne zadanie – poezja obu twórców i Baczyńskiego, i Gajcego nie należy do prostych. Z pewnością jednak było to dla nich kolejne doświadczenie artystyczne. Poprzednie – koncert piosenek Agnieszki Osieckiej – wydało im się bardziej interesujące. Wierzę jednak, że zasiane ziarno poetyckie kiedyś zakiełkuje i zaowocuje chęcią sięgnięcia po wiersze we własnym zakresie. Wszak jesteśmy baczyńszczakami a to zobowiązuje!

  • Ewa Żmudzka

 

 

Reklama

Dodaj komentarz