K.K.Baczyński patronem Zespołu Szkół w Tłuszczu

Dodane w:: Numer 10 (maj 2008) |

Ktoś mógłby zapytać: po co patron? Czy szkoła nie może istnieć bez imienia? Odpowiedź jest prosta – oczywiście może. A jednak, gdy rodzi się człowiek, nikt nie zaprzecza, że pojawiła się nowa istota, ale dopiero w momencie nadania imienia zaczyna ona pełną egzystencję.

Już w Biblii w scenie stwarzania świata pierwszy człowiek nadawał imiona zwierzętom, gdyż to się wiązało z wzięciem za nie odpowiedzialności. Nasi przodkowie, nadając imiona swoim dzieciom, zawierali w nich życzenia, co do dalszej ich drogi życiowej, np. Bogumił miał być miły Bogu itp. A w szkole patron także ma wyznaczać pewien kierunek działań wychowawczych czy dydaktycznych podejmowanych w stosunku do uczącej się tu młodzieży.
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i młodzież Zespołu Szkól w Tłuszczu zdecydowali, że chcą się kierować ideałami i wartościami, które przyświecały poecie wojennemu Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu w jego życiu i twórczości. W związku z tym do Rady Powiatu Wołomińskiego został złożony stosowny wniosek i obecnie oczekujemy na, miejmy nadzieję, pozytywną decyzję. Dlaczego taki wybór? Właściwie to cała historia. Otóż kilka lat temu szkoła nasza przystąpiła do akcji „Szkoła z klasą” organizowanej przez „Gazetę Wyborczą”, portal gazeta.pl i Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach realizacji jednego z zadań ogłosiliśmy wybory na kandydata na patrona szkoły. Uczniowie zaproponowali kilka wybitnych osób ze świata literatury m.in. Zofię Nałkowską, Jana Kochanowskiego, K.K.Baczyńskiego. Młodzież przeprowadziła pełną zaangażowania kampanię wyborczą a potem odbyło się głosowanie. Zdecydowaną większością głosów zwyciężyła kandydatura K.K.Baczyńskiego. Sama młodzież zatem uznała, że takie wartości jak miłość do ojczyzny, braterstwo, przyjaźń, wiara, odpowiedzialność są ważne także we współczesnym świecie i warto kierować się nimi we własnym życiu. Na szczęście nie trzeba za nie umierać tak jak to było w przypadku K.K.Baczyńskiego, który zginął w 4. dniu Powstania Warszawskiego, walcząc o wolną ojczyznę. Uznaliśmy, że takiego wyraźnego sygnału ze strony uczniów nie można pozostawić bez echa. I już w następnym roku został zorganizowany po raz pierwszy Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K.K.Baczyńskiego. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu wołomińskiego a zmagania odbywają się w 4 kategoriach: „Recytacja”, „Poezja śpiewana”, „Wizja plastyczna”, „Prezentacja teatralna”. Od początku honorowy patronat nad imprezą objęli: Starosta Powiatu Wołomińskiego (ufundował także cenne nagrody) i Burmistrz Tłuszcza (finansował publikacje w kwartalniku „Poezja dzisiaj” najciekawszych konkursowych prac plastycznych). W roku szkolnym 2007/08 konkurs odbył się po raz czwarty a za rok będziemy obchodzić pierwszy mały jubileusz – pięciolecie. Szczególne wyrazy podziękowania należą się szkołom ponadgimnazjalnym, które od początku chętnie biorą udział w imprezie. Konkurs na stałe wszedł do kalendarza wydarzeń kulturalnych odbywających się w powiecie wołomińskim.

W bieżącym roku podjęliśmy się wykonania zadania w ramach kolejnej akcji organizowanej przez „Gazetę Wyborczą”, portal gazeta.pl i Centrum Edukacji Obywatelskiej – „Uczniowie z klasą”. Tym razem 4 grupy uczniów realizowało za pomocą fotografii, recytacji, muzyki i gry teatralnej projekt „Ideały K.K.Baczyńskiego ideałami młodzieży Zespołu Szkół w Tłuszczu”. Młodzież, zanim przedstawiła ostateczny wynik swoich działań, wiele czasu i wysiłku poświęciła na poznanie życia i twórczości K.K.Baczyńskiego oraz rzeczywistości okupowanej Warszawy i okresu Powstania Warszawskiego poprzez czytanie książek, poznawanie publikacji internetowych, zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, Powązek i innych miejsc związanych z poetą. Poza tym każda grupa doskonaliła swój warsztat twórczy poprzez spotkania z profesjonalnym fotografem, aktorami, scenografem itp. Zdobywając nowe umiejętności, od razu wykorzystywano je w podczas wystąpień w ramach działań szkolnego Klubu Miłośników Poezji. Kończąc swoje zadania, grupa fotograficzna zaprezentowała wystawę „K.K.Baczyński – żołnierz, poeta, czasu kurz…”, grupy recytatorska i muzyczna przedstawiły program „Poranek z Baczyńskim” a grupa teatralna przygotowała widowisko „Polacy”. Wszyscy uczniowie biorący udział w akcji cieszyli się, że uzyskali tytuł „Uczniowie z klasą”, ale przede wszystkim byli dumni, że dzięki ich pracy nie tylko sami poznali bliżej postać K.K.Baczyńskiego, ale upowszechnili wśród rówieśników wartości, którymi poeta kierował się w swoim życiu.

Kolejnym elementem, który przekonał nas, że postać K.K.Baczyńskiego to doskonała kandydatura na patrona Zespołu Szkół w Tłuszczu, był fakt, iż ten poeta pokolenia Kolumbów walczył w okolicach Tłuszcza. 27 kwietnia 1944r. brał udział w akcji o kryptonimie „TU” na trasie Tłuszcz – Urle polegającej na wykolejeniu pociągu niemieckiego jadącego z frontu wschodniego do Berlina. Poza tym w okolicach Wyszkowa przechodził szkolenie wojskowe. Zatem choć trochę jest związany z naszymi okolicami.
Wprowadziliśmy w szkole nową tradycję – wszyscy uczniowie rozpoczynający naukę w Zespole Szkół w Tłuszczu będą wyjeżdżać na wycieczkę, podczas której odwiedzą miejsca związane z osobą K.K.Baczyńskiego m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Powązki Wojskowe, Plac Teatralny. Dzięki temu nie tylko dowiedzą się więcej o patronie szkoły, ale także poszerzą swoją wiedzę historyczną a z pewnością więcej się zapamiętuje, patrząc na miejsca, w których rozgrywały się konkretne wypadki.

Jak widać podejmujemy wiele działań, aby propagować wśród młodzieży wartości, za które poeta oddał swoje życie. Jednak z nadaniem imienia wiążą się także inne przedsięwzięcia jak choćby zakupienie sztandaru czy przygotowanie kącika patrona. Dlatego do wszystkich osób, którym wychowanie młodzieży leży na sercu, którzy są sympatykami naszej szkoły, dla których wartości bliskie poecie także są bliskie zwracamy się z gorącym apelem o wsparcie finansowe.

Osoby zainteresowane wsparciem finansowym naszej inicjatywy, prosimy o kontakt z sekretariatem lub Radą Rodziców Zespołu Szkół w Tłuszczu.

Będziemy wdzięczni nie tylko za wpłaty pieniężne, ale także za materiały potrzebne do wykonania kącika patrona czy zagospodarowania terenu wokół tablicy pamiątkowej przed szkołą.
Wierzymy, że są wśród Czytelników „Stacji Tłuszcz” osoby, które nie pozostaną obojętne na ten apel i wspomogą nas w podjętych już działaniach.

  • Ewa Żmudzka

Reklama

Dodaj komentarz