CO DALEJ Z ZALEWEM?

Dodane w:: Numer 17 (grudzień 2008) |

6029.jpgZalew w Tłuszczu to temat budzący ogromne zainteresowanie. Koncepcja jego budowy podoba się wielu mieszkańcom, lecz jednocześnie… wydaje się mało realna do spełnienia. Gmina Tłuszcz wykonuje jednak konkretne działania, które w efekcie mają prowadzić do powstania zalewu. I tak na listopadowej Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu radni podjęli uchwałę o zakupie części działek przeznaczonych pod budowę zbiornika retencyjnego.

W wyniku podjętej 5 listopada uchwały dojdzie wreszcie do podpisania pierwszych aktów notarialnych zakupu działek przeznaczonych pod budowę zbiornika. Urzędnicy zorganizowali także spotkanie dla właścicieli działek, na którym przedstawiono dalszą procedurę związaną z wykupem terenów przeznaczonych pod zalanie oraz podano informacje o proponowanej cenie.

- Proponujemy 5 zł za 1 m2 działki. Według oceny rzeczoznawców wartość tego gruntu waha się w przedziale od 1 do 2 zł za m2. My proponujemy trzy razy więcej. Są chętni do sprzedaży za taką cenę, w związku z tym mam nadzieję, że w tym roku uda nam się pozyskać grunt o powierzchni czterech, a może pięciu hektarów. Pierwsze akty notarialne będą podpisywane 3 grudnia, następne 17 grudnia – relacjonuje burmistrz Jan Krzysztof Białek.

Okazuje się jednak, że wśród właścicieli działek są osoby, które nie godzą się na zaproponowane przez Urząd warunki sprzedaży. W takiej sytuacji gmina zawiesza z nimi negocjacje. Burmistrz Białek tłumaczy, że w obecnej chwili gmina chce wykupić jak najwięcej działek od właścicieli, którzy na cenę 5zł za m2 się bez problemu zgadzają.

- Większość właścicieli, z którymi prowadziłem negocjacje, przyjęła proponowane warunki i w ten sposób mamy podpisane porozumienia na wykup ponad 5 hektarów terenu. Grunty, które wykupujemy, nie przedstawiają żadnej wartości użytkowej, bowiem przeznaczone są pod zalanie. Są to działki często szerokości kilkumetrowej, a o długości 200 – 300 metrów. Nie mają one ani charakteru budowlanego, ani użytków rolnych i większość ludzi to rozumie – tłumaczy burmistrz.

Co z działkami, których właściciele nie chcą się zgodzić na sprzedaż? Urząd Miejski dla realizacji celów publicznych, jakim jest budowa zbiornika retencyjnego, będzie mógł skorzystać z prawa do wywłaszczenia nieruchomości.

- Jeśli zajdzie taka potrzeba, to wobec osób, które nie godzą się na proponowaną kwotę, będziemy zmuszeni wszcząć bardzo niepopularną i przykrą w skutkach procedurę wywłaszczenia – zapowiada burmistrz Białek. – Pragnę wszystkich uświadomić, że aby zrealizować to zadanie, nie mam innego wyjścia i muszę czasami podejmować niepopularne aczkolwiek konieczne decyzje.

W przyszłym roku przewiduje się dalsze wykupy działek, na których ma być zlokalizowany zbiornik (w budżecie na rok 2009 ma się znaleźć kwota 600 000 zł z przeznaczeniem na ten cel). Mimo, że o budowie zalewu mówi się w Tłuszczu od kilku lat, nikt nie jest w stanie podać przybliżonego terminu rozpoczęcia prac budowlanych, nie wspominając nawet o roku otwarcia inwestycji dla mieszkańców. Pieniądze na budowę zalewu mają pochodzić z dofinansowania, więc wszelkie dalsze terminy są uzależnione od możliwości uzyskania funduszy zewnętrznych. Jednak, aby się o nie starać, trzeba mieć przygotowaną dokumentację projektową, być właścicielem terenu i uzyskać pozwolenie na budowę. Zapytaney o te kwestie, burmistrz Białek uspokaja:
- Inwestycję kontynuujemy zgodnie z planem. Jeżeli występują opóźnienia, to są one wynikiem zawiłych przepisów. Jest już plan zagospodarowania i dokumentacja projektowa. Po wykupieniu wszystkich działek wystąpimy o pozwolenie na budowę. (MP)

Reklama

Dodaj komentarz