X Sesja Rady Miejskiej już we wtorek

Dodane w:: Aktualności,Ogłoszenia |

X Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu odbędzie się we wtorek 29 listopada 2011 r. o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3. Przyjęcie protokółu z IX Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu ( protokół do wglądu w pok.38).
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tłuszcz w roku 2010/2011.
5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr V/38/2011 z dnia 29 marca 2011
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2011-2020;

b) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011;

c) w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku;

d) w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 r.;

e) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 r.;

f) w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tłuszcz;

g) w sprawie Programu Współpracy Gminy Tłuszcz z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2012;

h) w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami
ewidencyjnymi 1708/8, 1708/6, 1713/2 położonej w obrębie Tłuszcza przy ulicy Prostej;

i) w sprawie rezygnacji z projektu pn. „ Czas na selekcję odpadów – kompleksowa
modernizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Tłuszcz” nr. rejestracyjny wniosku
RPO/02151/42/084/4.2, nr. kancelaryjny wniosku 2762/08.

5. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
6. Zapytania i wolne wnioski, odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

źródło: Główny Specjalista ds. Promocji Gminy, Informacji i Kultury
Urząd Miejski w Tłuszczu

Reklama

Komentarze (5 )

 1. Podobno na sesji ma być telewizja czyzby burmistrz nie miał zamiaru uczestnicyć w sesji.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 2. Nie bądźcie tacy, nie ściągajcie telewizji. burmistrz będzie znów musiał uciec.
  Zlitujcie się, on ma kompleksy, a wy pogłębiacie kryzys

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 3. Proponuję podczas sesji urządzić protest pod hasłem:

  TAK DLA SORTOWNI, NIE DLA SPALARNI

  Wszystkich zwolenników zapraszamy na sesję, będziemy tam i my.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 4. Panie redaktorze.
  Bardzo bym chciał poznać dane firmy lub Imię i Nazwisko osoby która wykonała audyt. Zarówno jedno i drugie to nie są dane osobowe. Proszę się o to zapytać na sesji (nie niestety nie zdążę dojechać) w wolnych interpelacjach.
  Nie trzeba składać wniosku na piśmie w trybie dostępu do informacji publicznej. Można to zrobić ustnie, prosząc o zaprotokołowanie takiego wniosku i przekazanie odpowiedzi w formie ustnej, pisemnej lub na e-mail.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )

Dodaj komentarz