BUDŻET GMINY BEZ TAJEMNIC

Dodane w:: Numer 14 (wrzesień 2008) |

2008_09_009.jpgDrodzy mieszkańcy! W tym roku upływa już 18 lat od kiedy powołany został do życia samorząd lokalny. Nasza demokracja lokalna jest więc już pełnoletnia…

Z okazji osiągnięcia pełnoletniości samorządów gminnych, ogólnopolska organizacja pozarządowa – Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich przygotowała projekt Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy Bez Tajemnic. Projekt ten jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej. W jego ramach, w kilkunastu gminach w Polsce przeprowadzony zostanie monitoring stanu lokalnej demokracji.     Stowarzyszenie działa w oparciu o Lokalne Grupy Obywatelskie (w skrócie LGO), które w swoich miejscowościach starają się poprawiać jakość działania wspólnoty samorządowej. Taka lokalna grupa powstała również w Tłuszczu – przy Stowarzyszeniu „Kastor” oraz gazecie „Stacja Tłuszcz”. LGO będą przyglądały się temu, jak władze samorządowe współpracują z mieszkańcami. Przyszedł bowiem czas, aby o naszym „lokalnym podwórku” rozmawiać poważnie – w końcu dojrzałość do czegoś zobowiązuje.
Potrzebna jest poważna rozmowa z władzami o uczestnictwie mieszkańców w przestrzeni publicznej, czyli o tym na ile możemy lub chcemy brać udział we współdecydowaniu o sprawach naszej wspólnoty samorządowej. Taka rozmowa możliwa jest wtedy, gdy porządnie się tej praktyce przyjrzymy i ją opiszemy. Musimy w sposób obiektywny zbadać czy w gminie Tłuszcz samorząd organizuje dialog z mieszkańcami i jak to robi.

Czy praktyka naszej gminy nastawiona jest na zachęcanie i szerokie włączanie mieszkańców w działania samorządu? Czy władze samorządowe zapewniają mieszkańcom możliwości współdecydowania o sprawach gminnych, informując o ważnych sprawach, organizując cykliczne debaty, spotkania, konsultacje? Równie ważna jest wiedza na temat budżetu naszej gminy. Czy jesteśmy poinformowani o tym, na co nas stać, jakie są możliwości finansowe naszej gminy, jakie inwestycje są w naszym zasięgu? Czy radni spotykają się z mieszkańcami? Czy władze znają nasze potrzeby? Co robią, aby je poznać?

Znalezienie odpowiedzi na powyższe pytania pozwoli nam zastanowić się nad tym, jaka jest ta nasza lokalna demokracja. Co hamuje, a co przyspiesza jej rozwój? Chcemy także dowiedzieć się, jak samorząd działa na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców.     Zgromadzona i opracowana wiedza na temat stanu naszej demokracji lokalnej będzie opisana w specjalnym raporcie z monitoringu. Mamy nadzieję, że rekomendacje w nim zawarte, staną się początkiem rzetelnej i dojrzałej debaty publicznej na temat uczestnictwa mieszkańców w decydowaniu o tym, co dzieje się w naszej gminie. Chcemy, aby władze podzieliły się z nami swoimi opiniami o problemach, jakie napotykają gdy chcą organizować dialog z mieszkańcami, a mieszkańcy – opiniami na temat przeszkód, jakie napotykają chcąc brać czynny udział w życiu publicznym.

Przez najbliższe kilka tygodni członkowie i członkinie LGO będą przeprowadzać wywiady z przedstawicielami władz. Chcemy również poznać Państwa zdanie na temat tego, jak wam się współpracuje z władzami samorządowymi, dlaczego bierzecie lub nie bierzecie udziału w konsultacjach, spotkaniach, zebraniach. Każdy głos ma dla nas znaczenie.

Jeśli chcieliby Państwo podzielić się z nami swoimi doświadczeniami, zapraszamy do pisania do nas listów i e-maili, korzystania z telefonu, lub odwiedzenia naszego forum internetowego www.lgo.pl/forum i tam zostawienie swojego komentarza. Każda opinia będzie dla nas bardzo cenna.
Zapraszamy!

D. Kraszewski

BUDŻET BEZ TAJEMNIC – KONTAKT:
Koordynator: Dariusz Kraszewski,
e-mail: dariusz.kraszewski@lgo.pl,
tel: 022 844 73 55 (SLLGO)
Kontakt lokalny: Maciej Puławski,
e-mail: mp@stacja-tluszcz.pl,
tel: 0 694 005 675

Reklama

Dodaj komentarz