Komisja Budżetu i Inwestycji z 16.12.2013 – omówienie materiałów na sesję RM oraz projekt budżetu na 2014 rok

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 16.12.2013.

Źródło wideo: Tłuszcz UM

OPIS KOMISJI:

[0:00:00] – początek i porządek obrad, termin kolejnego posiedzenia
[0:02:30] – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
[0:03:22] – odpowiedź w sprawie skargi na hałas przy rozładunku wagonów
[0:05:55] – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
[0:09:41] – Skarbnik – omówienie materiałów na sesję
[0:27:33] – Skarbnik – omówienie projektu budżetu na 2014 rok
[1:03:35] – Burmistrz – ulica Tłuszczańska
[1:08:16] – Burmistrz – odebranie projektu wodno-kanalizacyjnego
[1:11:48] – zakończenie posiedzenia

//Łukasz

Reklama

Dodaj komentarz