OGŁOSZENIE – Zastępca Kierownika Wydziału Planowania i Finansów

Dodane w:: Numer 46 (maj) 2011,Ogłoszenia z urzędu |

Burmistrz Tłuszcza ogłasza ponowny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu:

  • Zastępca Kierownika Wydziału Planowania i Finansów

Oferty można składać w sekretariacie Urzędu, lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Tłuszczu ul. Warszawska 10, w terminie do 3 czerwca 2011 r. godz. 15.00 (decyduje data wpływu).           Więcej informacji na temat wymagań kwalifikacyjnych kandydatów i sposobu ich dokumentowania znajduje się w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.tluszcz.pl w zakładce Tablica ogłoszeń.

Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Jusiński – Inspektor ds. kadrowych                        

tel. (0-29) 75-73-016 w. 201, e-mail: t.jusinski@tluszcz.pl .

Reklama

Dodaj komentarz