Informacja w sprawie rozwiązywania umów na odbiór odpadów

Dodane w:: Aktualności,Ogłoszenia z urzędu,Samorząd |

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r.  poz. 391) od 01 lipca 2013r. gmina obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Wobec powyższego dotychczasowe umowy zawarte przez mieszkańców z podmiotami gospodarczym zajmującymi się wywozem odpadów komunalnych należy rozwiązać z odpowiednim okresem wypowiedzenia zawartym w umowie. W przypadku umów zawartych z firmą:

  • MPK Ostrołęka, obowiązuje kolejno: jedno, trzy lub sześciomiesięczny okres wypowiedzenia,
  • natomiast w przypadku umów zawartych  z Panem Krzysztofem Grzybowskim z Wyszkowa, okres wypowiedzenia wynosi 14 dni.

Wnioski o rozwiązanie umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych dostępne są w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu oraz na stronie internetowej Urzędu pod adresem: http://www.tluszcz.pl/tluszczpl/data/notices/wniosek_o_rozwiazanie_umowy_14_grudzie_.pdf

Burmistrz Tłuszcza

 / – / mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

 Opracował: UGK

Reklama

Dodaj komentarz