OGŁOSZENIE

Dodane w:: Numer 47-48 (czerwiec/lipiec) 2011,Ogłoszenia z urzędu |

Burmistrz Tłuszcza informuje, że został ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu:

  • Podinspektor/Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki komunalnej.

Oferty można składać w sekretariacie Urzędu, lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Tłuszczu ul. Warszawska 10, w terminie do 27 czerwca 2011 r. godz. 16.00 (decyduje data wpływu). Więcej informacji na temat wymagań kwalifikacyjnych kandydatów i sposobu ich dokumentowania znajduje się w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.tluszcz.pl w zakładce Tablica ogłoszeń.

Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Jusiński – Inspektor ds. kadr tel. (0-29) 75-73-016 w 201, e-mail: t.jusinski@tluszcz.pl .

Reklama

Dodaj komentarz