OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Dodane w:: Numer 46 (maj) 2011,Ogłoszenia z urzędu |

Burmistrz Tłuszcza informuje, iż Zarządzeniem Nr 50/2011 Burmistrza Tłuszcza z dnia 16 maja 2011 r. zostały ogłoszone konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu Programu Współpracy Gminy Tłuszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. Konsultacje odbędą się w dniach od 16 maja 2011 r. do 30 maja 2011 r. i zostaną przeprowadzone w formie zamieszczenia konsultowanego projektu na BIP Gminy Tłuszcz, stronie internetowej www.tluszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu. Uwagi i propozycje zmian dotyczące projektu Programu mogą być zgłoszone na adres Urzędu Miejskiego w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, p.42 lub drogą elektroniczną na adres: e.oleksiak@tluszcz.pl z dopiskiem „Uwagi do Projektu Programu”.
Projekt programu podlegający konsultacjom jest dostępny na stronie internetowej www.tluszcz.pl.

Burmistrz Tłuszcza

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

Reklama

Dodaj komentarz