IX Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu – interpelacje i zapytania cd.

Dodane w:: Numer 3 (październik 2007) |

Zaczynając od ubiegłego numeru, postanowiliśmy przedstawiać Państwu wszystkie interpelacje i zapytania poruszane na sesjach Rady Miejskiej. Mamy nadzieję, że dzięki tej rubryce będą mogli Państwo łatwiej znaleźć odpowiedź na pytanie – co robi mój radny? Poza tym może sami radni poczują się zmobilizowani do nieco większej publicznej aktywności.

Poniższe interpelacje i zapytania miały miejsce na ostatniej sesji Rady Miejskiej, czyli 26 września 2007 roku. Stanowią ciąg dalszy z poprzedniego numeru Stacji Tłuszcz.

 • Radna Hanna Kurek podziękowała burmistrzowi i wszystkim radnym, którzy poparli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Długa i sołectwa Postoliska, a dotyczących włączenia przysiółka Zakrzewie do miasta Tłuszcz. Radna Kurek podkreśliła konieczność szybkiego działania w przypadku rozwiązywania problemów mieszkańców.
  • Radna Grażyna Rek – już po raz kolejny w tym roku – poruszyła problem bezpieczeństwa uczniów przechodzących przez przejścia dla pieszych przy szkołach. Pani Rek zapytała burmistrza, kiedy w końcu pojawią się osoby przeprowadzające dzieci przez jezdnię, gdyż miały one pracować od początku września. Burmistrz Jan Krzysztof Białek wyjaśnił, że opóźnienie jest spowodowane tym, iż osoba pracująca na drodze publicznej musi przejść przeszkolenie i zdać egzamin w Komendzie Stołecznej Policji. Burmistrz udzielił informacji, że kandydat jest i czeka na termin szkolenia.
  • Sołtys wsi Dzięcioły, pan Szymański, poruszył sprawę półsuchego drzewa zagrażającego posesji jednego z mieszkańców oraz gałęzi, które ograniczają widoczność na skrzyżowaniu Łysobyki – Wilczeniec.
  • Sołtys Franciszkowa, pan Banaszek:
  1. zgłosił konieczność usunięcia gałęzi wchodzących w pas drogi Miąse – Franciszków oraz gałęzi i krzaków ograniczających widoczność na skrzyżowaniu drogi Łysobyki – Jaźwie z Traktem Napoleońskim.
  2. poruszył kwestię niedziałających zegarów (przy Ratuszu i na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z Warszawską). Zapytał, czyją są własnością i kto je konserwuje? Burmistrz Jan Krzysztof Białek odpowiedział, że w chwili obecnej nikt ich nie konserwuje. Urząd Miasta konsultował się z firmami mającymi naprawić te zegary i okazało się, że mechanizm jest jednorazowy – a koszt naprawy przewyższy cenę zegara. Jeśli w najbliższym czasie nie uda się ich naprawić to niestety zostaną usunięte.
  3. na koniec pan Banaszek przywołał ranking przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dotyczący wykorzystania przez gminy funduszy unijnych. Padło pytanie, dlaczego Gmina Tłuszcz zajęła w województwie mazowieckim 66 miejsce?

  Burmistrz Jan Krzysztof Białek przyznał, że 66 miejsce nie jest może najlepsze, ale również nie jest najgorsze, gdyż w województwie mazowieckim jest 327 gmin. Burmistrz poinformował, że stopień przygotowania Gminy Tłuszcz do konsumpcji środków unijnych w roku 2002 był prawie zerowy, a w chwili obecnej Gmina jest już o wiele lepiej na to przygotowana. „Mamy dużo więcej projektów i pomysłów – zapewnił burmistrz i na koniec dodał – Ta pozycja nie jest więc złą pozycją”.

  Reklama

  Dodaj komentarz