XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ – absolutorium udzielone!

Dodane w:: Numer 9 (kwiecień 2008) |

Najważniejszym punktem programu XIII Sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce 27 marca, było sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu za 2007 r. i uchwała Rady nad udzieleniem absolutorium.

Absolutorium (po łacinie absolvere znaczy ‘uwolnić’) to akt organu przedstawicielskiego (np. sejmu, walnego zgromadzenia członków organizacji) uznający na podstawie przedłożonego mu sprawozdania działalność finansowa organu wykonawczego (np. rządu) za prawidłową. (źródło: Encyklopedia PWN www.pwn.pl)

Gdy nadszedł ten długo wyczekiwany moment, głos zabrała pani Bogusława Toma (skarbnik gminy), która poinformowała wszystkich, że dochody budżetowe określone w uchwale budżetowej z dnia 14 lutego 2007 roku wynosiły 34.422.781 zł, zaś wydatki 37.109.741 zł. W trakcie roku budżet był wielokrotnie nowelizowany – zarówno zarządzeniami burmistrza jak i uchwałami rady. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 868.700 zł, zaś plan wydatków zmniejszył o 1.710.569 zł. Na koniec roku plan dochodów wynosił 35.291.481 zł, zaś wykonanie było o ponad 400.000 zł wyższe i wynosiło 35.711.968 zł.
Plan wydatków wynosił 35.399.172 zł, wykonanie 34.522.953 zł. W budżecie gminy na koniec roku był zaplanowany niedobór w wysokości 109.000 zł. Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.189.014,46 zł. – Jest to wynik, którego od dawna nie osiągnęliśmy. Nasz budżet zamyka się pozytywnymi parametrami. – podsumowała swoje wystąpienie pani skarbnik.

Podsumowując:

Wykonanie budżetu – DOCHODY:
- w stosunku do uchwały z dn. 14.02.2007 r. = 103,75%
- w stosunku do planu uwzględniającego wszystkie zmiany = 101,19%

Wykonanie budżetu – WYDATKI:
- w stosunku do uchwały z dn. 14.02.2007 r. = 93,03%
- w stosunku do planu uwzględniającego wszystkie zmiany = 97,53%

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 4.645.902 zł, zaś wykonanie 4.418.645,84 zł, co daje wynik 95,11% realizacji planowanych inwestycji.

Warto tutaj zauważyć, że w czasie roku radni dokonywali różnych przesunięć w budżecie oraz zmniejszali pierwotnie zaplanowane kwoty na inwestycje, co spowodowało wyższe wskaźniki wykonania budżetu inwestycyjnego w stosunku do uchwały z dn. 14 lutego 2007 roku.

Uchwała o udzieleniu burmistrzowi absolutorium została podjęta przez radnych jednogłośnie. Co ciekawe, było to pierwsze absolutorium w powiecie wołomińskim i jedno z pierwszych na Mazowszu. (red.)

Reklama

Dodaj komentarz