KULTURALNIE: PARAFIA TO NIE TYLKO KOŚCIÓŁ

Dodane w:: IPM2 I,Numer 41 (grudzień) 2010 |

WystawaW Społecznym Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej od miesiąca gości nowa wystawa, zatytułowana 75 lat Parafii Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu. Wpisuje się ona w obchody jubileuszu założenia parafii, których główne uroczystości połączone z konsekracją kościoła miały miejsce w maju tego roku.

Ta tematyczna wystawa pokazuje zaledwie niewielki wycinek materiałów zgromadzonych przez muzeum. Składa się na nią kolekcja zdjęć przedstawiających budynki kościelne, osoby współpracujące z parafią, a także samych parafian, często w chwilach dla nich najważniejszych, jak ślub czy pierwsza komunia święta. Zdjęcia te pokazują, iż losy Tłuszcza praktycznie od początku jego istnienia związane były z Kościołem.
Osobną część wystawy stanowią prace dzieci ze szkoły podstawowej. Za pomocą różnych technik plastycznych przedstawiły one budynek kościoła. Możemy zobaczyć obrazy, szkice i wydzieranki przedstawiające tę jedną z najstarszych budowli w Tłuszczu. Dla mnie osobiście najciekawszą część stanowiły makiety budynku kościoła, wykonane z różnych materiałów, świadczące o dużym zaangażowaniu autorów w pracę.
Wystawa nie jest tylko opowieścią o historii parafii, czy zmianach wyglądu budynku kościelnego. Pokazuje parafię jako wspólnotę wiernych, których życie jest związane z Kościołem. Wpisuje parafię Przemienienia Pańskiego w szerszy kontekst społeczny.
Podsumowując – warto wybrać się do muzeum Ziemi Tłuszczańskiej, choćby po to, by rozpocząć poznawanie historii swojej okolicy. Jednak niewielkie rozmiary samej ekspozycji sprawiają, że jest to wyłącznie pewien wycinek całości opowieści o naszym mieście. Z informacji, jakich udzielił mi pan Tadeusz Sasin wynika, że muzeum jest w posiadaniu kolekcji stanowiącej pięciokrotność wystawionych eksponatów. Wychodząc z wystawy ma się więc wrażenie pewnego niedosytu.
Wystawa jest czynna do końca roku.

  • Arkadiusz Przybysz

Historia parafii w Tłuszczu

Kościół

W początkach swojego istnienia Tłuszcz należał do parafii Postoliska i Klembów. Natomiast historię parafii Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu datuje się od roku 1935, kiedy to decyzję o jej założeniu aprobował ówczesny biskup warszawski Aleksander Kakowski. Decyzja ta była wynikiem rozwoju miasta i zwiększenia się liczby mieszkańców Tłuszcza i okolic. Dekret wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1936 r. Kościół parafialny został zbudowany jednak już wcześniej, w latach 1932-33 na miejscu budowanej od 1930 roku prowizorycznej kaplicy. Pierwszym proboszczem parafii, który rozpoczął swą posługę w grudniu 1935 roku, był ksiądz Feliks Andruszkiewicz. W roku 1957 kolejny proboszcz, ks. Władysław Kwaśniewski rozpoczął budowę nowego prezbiterium. Rok później dokonał on poświęcenia dzwonów, nazwanych na cześć św. Antoniego i św. Stanisława Kostki. Kościół przez lata był stopniowo rozbudowywany, aż do uzyskania obecnego kształtu. 13 maja 2010 roku miała miejsce uroczystość konsekracji świątyni, której dokonał ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. Obecnym proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego jest ks. Władysław Trojanowski.

A.Przybysz

Reklama

Dodaj komentarz