Pięć lat chóru “LUX MEA”

Dodane w:: Numer 8 (marzec 2008) |

Chyba każdy z mieszkańców miasta i gminy Tłuszcz miał okazję do posłuchania chóru „Lux Mea” działającego w miejscowym Centrum Kultury. Minęło już pięć lat od jego powstania i prawie tyle od publicznej prezentacji swojego repertuaru.

Inicjatorem stworzenia amatorskiego mieszanego chóru był Stefan Mikiciuk, ówczesny dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołdakach (dziś w Stryjkach), nauczyciel muzyki. Pomysł spotkał się z bardzo życzliwym poparciem burmistrza Jana Krzysztofa Białka i dyrektora Centrum Kultury Pawła Ołdaka, wyrażającym się we wsparciu finansowym i lokalowym. Prace organizacyjne trwały od jesieni 2002 do lutego 2003 r. Ten czas wykorzystano na rozpropagowanie idei powstania chóru, pozyskania śpiewających i – co najtrudniejsze – znalezienie i zatrudnienie dyrygenta.
5 lutego 2003 r. zainaugurowano działalność. W Sali widowiskowej Centrum Kultury w Tłuszczu nastąpiło spotkanie około sześćdziesięcioosobowej grupy chętnych do śpiewania z burmistrzem i dyrektorem CK oraz dyrygentem Maciejem Cegielskim, którego pracę w chórze amatorskim w Centrum Kultury w Wołominie poznał Stefan Mikiciuk, a potem zaproponował go na dyrygenta chóru „Lux Mea”.
Maciej Cegielski ukończył Wydział Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Warszawie. Pracował jako chórmistrz w Operetce Warszawskiej, Teatrze Wielkim, Filharmonii Narodowej, w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, był także kierownikiem muzycznym „Mazowasza”. W swoim zawodowym dorobku ma udział w najbardziej znanych operach, jak choćby „Borys Gadunow”, „Awantura w Recco”, współpracę z bodaj najwybitniejszym muzykiem współczesnym – Krzysztofem Pendereckim. Jako chórmistrz Filharmonii Narodowej przygotował z nim wszystkie dzieła oratoryjne. Dyrygent tłuszczańskiego chóru zawsze wspierał chóry amatorskie. Równolegle z pracą w teatrach muzycznych prowadził chóry, m. in. Warszawski Chór Nauczycielski, Kameralny Zespół Wokalny „Ars Chori”, Warszawscy Madrygaliści, chóry studenckie Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz chóry z Centrów Kultury w Wołominie i Tłuszczu.

Pod kierownictwem tak wybitnego profesjonalisty chór „Lux Mea” od 5.02.2003 r. w każdy czwartek przez 2 godziny pracuje nad swoim repertuarem. W zajęciach chóru uczestniczą 44 osoby, a lista jest wciąż otwarta. Nie są to tylko mieszkańcy Tłuszcza, bo przyjeżdżają też chętni do śpiewu z Postolisk, Stryjek, Jasienicy, Chrzęsnego, Radzymina, Zabrodzia i Jarzębiej Łąki. Chórzyści to ludzie w różnym wieku, aktywni zawodowo, uczniowie i emeryci. Zespół stanowią ludzie, którzy lubią śpiewać, chętne pracują, tworzą wspaniałą atmosferę, co ze świetnym przygotowaniem merytorycznym chórmistrza Macieja Cegielskiego pozwoliło opracować 97 utworów o bardzo różnym charakterze. Są to pieśni patriotyczne, ludowe, religijne, kolędy i inne. Swój repertuar chór zaprezentował publicznie 83 razy na różnych uroczystościach m. in. w Tłuszczu, Franciszkowie, Klembowie, Strachówce, Sochaczewie, Wołominie i w Warszawie.

Wszyscy chórzyści uczestniczą corocznie w warsztatach szkoleniowych, które są organizowane przez burmistrza i dyrektora Centrum Kultury. Dają one możliwość poszerzania repertuaru, doskonalenia umiejętności wokalnych, zacieśniając też więzy przyjaźni i koleżeństwa. (Stefan Mikiciuk, Tadeusz Sasin. Zdjęcie – pani Apolonia Sasin)

Reklama

Dodaj komentarz