OSP w Dzięciołach bogatsza!

Dodane w:: Numer 39 (październik) 2010 |

przekazanie sztandaruSłużba w ochronie życia drugiego człowieka i jego dobytku, jest dla nich najważniejsza. Dzięki otrzymanemu samochodowi strażackiemu, mogą robić to lepiej. Ochotnicza Straż Pożarna w Dzięciołach posiada teraz także wyremontowaną świetlicę środowiskową. Tu zarówno dzieci, jak i młodzież z pewnością znajdą miejsce do zabawy i  relaksu.

26 września 2010 roku odbyły się uroczystości związane z otwarciem świetlicy środowiskowej oraz poświęceniem i przekazaniem sztandaru OSP w  Dzięciołach. Część oficjalna rozpoczęła się wprowadzeniem sztandarów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tłuszcz. Przybyłych gości powitał dyrektor Centrum Kultury w Tłuszczu, Paweł Ołdak. Następnie flaga Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP została podniesiona na maszt oraz przecięto wstęgę do odnowionego budynku remizy. Do tej czynności poproszono kolejno: burmistrza Jana Krzysztofa Białka, Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Gajcego, sołtysa wsi Dzięcioły Stanisława Szymańskiego oraz dziewczynkę wybraną spośród zgromadzonych. Ważnym punktem programu była uroczysta Msza Święta, którą odprawił ks. Andrzej Zajkowski. Na początku liturgii poświęcono: budynek OSP w Dzięciołach, świetlicę środowiskową, a także plac zabaw. W trakcie Mszy odbyło się również poświęcenie i przekazanie sztandaru OSP. Kolejno udzielono głosu gościom, po czym pani Hanna Kur odczytała historię OSP w Dzięciołach. Honorowi strażacy zostali odznaczeni orderami. Na zakończenie gospodarz uroczystości Stanisław Szymański zawiesił krzyż w świetlicy środowiskowej. O godzinie 16. rozpoczęła się część rozrywkowa – koncert zespołu „ROMANS”.
Warto podkreślić, że remont świetlicy i budowa placu zabaw są odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że plac zabaw cieszy się dużym zainteresowaniem najmłodszych mieszkańców gminy. Zaś ci nieco starsi już myślą o nowych inicjatywach, które będzie można realizować w świetlicy.

  • Ewa Pankowska, Monika Godlewska

Reklama

Dodaj komentarz