ST 1(69)/2013 W skrócie – podwyżka da strażaków

Dodane w:: Numer 1 (69) styczeń 2013,Samorząd,W skrócie |

Radni Tadeusz Groszek i Robert Szydlik wyszli z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie podniesienia stawek ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Rada Miejska w Tłuszczu przyjęła propozycję i teraz strażacy-ochotnicy otrzymają 14 zł za godzinę udziału w działaniach ratowniczych oraz 9 zł za godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. Wcześniej stawki te wynosiły odpowiednio 10 i 5 zł. (Red)

Reklama

Dodaj komentarz