ST 4-5 (96)/2015 Pożegnanie z kładką

Dodane w:: Inwestycje,Na tapecie,Numer 4-5 (96) maj 2015,Polecamy |

3_modernizacja_5Przez jednych uwielbiana i darzona sentymentem, przez innych krytykowana i znienawidzona – kładka nad torami przeszła do historii. I chociaż pierwotnie planowano jej rozbiórkę dopiero po oddaniu do użytku podziemnego przejścia, to ze względów technologicznych nastąpiło to wcześniej. Jak przebiegają prace przy modernizacji linii?

Przedstawiciele inwestora PKP PLK S.A. są zadowoleni z postępów i tempa prowadzonych robót. Zgodnie z harmonogramem do 30 listopada br. na stacji Tłuszcz powinny zostać ukończone wszystkie prace.

Stacja w Tłuszczu jest specyficzna, gdyż pomimo wyłączenia ruchu w kierunku Sadownego pełni ona funkcję eksploatacyjne względem pociągów, które zjeżdżają na przeglądy do lokomotywowni. Dodatkowo ruch odbywa się w pozostałych kierunkach. Na około miesiąc planuje się wyłączenie ruchu w kierunku Ostrołęki i przebudowanie stacji na tym odcinku.

Prace komplikują nasze lokalne warunki gruntowe i podmokły teren, co utrudnia i wydłuża roboty – takiej skali wzmacniania gruntu nikt się tutaj nie spodziewał.

 

Jak będzie w Tłuszczu?

Cała modernizowana infrastruktura pasażerska na stacji będzie dostosowana do potrzeb pasażerów o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wykonawca zamontuje windy oraz wykona odpowiednie pochylnie, będą również wyraźne oznaczenia dla osób niewidomych. Zdemontowaną w ostatnim tygodniu kładkę dla pieszych zastąpi przejście podziemne. Praktycznie cała stacja będzie chroniona przed hałasem przez ekrany akustyczne. Tradycyjne tablice informacyjne zostaną zastąpione systemem dynamicznej informacji pasażerskiej, na ekranach którego będą wyświetlane najbliższe pociągi przyjeżdżające i odjeżdżające.

Po zakończonej modernizacji na naszej stacji będą trzy perony wyposażone w dwustronne wiaty przystankowe. Dwa perony będą miały długość 400 m, jeden – 200 m.

Na stacji Tłuszcz powstaje Lokalne Centrum Sterowania, nowoczesny system światowego poziomu umożliwiający sterowanie ruchem na odcinku linii od Zielonki aż do Łochowa. To rozwiązanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pociągów i ruchu samochodowego na przejazdach kolejowych. W przypadku dewastacji lub kradzieży jest również możliwa szybsza interwencja kolejowych służb.

W drugiej połowie roku rozpoczną się prace na odcinku Wołomin Słoneczna – Zielonka.

 

Co na innych odcinkach?

W ramach modernizacji powstaje nowy przystanek Warszawa Mokry Ług – zlokalizowany między przystankiem Zielonka Bankowa a stacją Warszawa Rembertów. Na odcinku od Zielonki do Wołomina zostaną wybudowane dwa nowe tory dedykowane wyłącznie ruchowi podmiejskiemu.

Inwestor planował po 1 czerwca, po wykonanych odbiorach, przenieść ruch pociągów na obecnie przebudowywany tor i rozpoczęcie modernizacji tego, po którym dotychczas prowadzony był ruch. Na wszystkich przystankach są budowane nowe perony z pełnym wyposażeniem dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Wszystkie przejazdy kolejowe zostaną zmodernizowane do co najmniej kategorii B – z zamontowaną sygnalizacją świetlną, dźwiękową i półrogatkami.

Na odcinku Tłuszcz-Łochów zostało wprowadzone dwutorowe zamknięcie ruchu pociągów. Umożliwiło to sprawniejsze prowadzenie budowy mostu nad rzeką Liwiec – stary groził już katastrofą budowlaną. Pasażerowie korzystają z zastępczej komunikacji autobusowej, a inwestor dzięki takiemu rozwiązaniu wg swoich szacunków zaoszczędził ponad 500 mln zł funduszy Unii Europejskiej. Okres, kiedy można rozliczać pomocowe pieniądze przyznane w tym kontrakcie mija z końcem 2015 roku. Wszystkie prace wykonane i rozliczone po tym terminie będą sfinansowane ze środków budżetu państwa. Należy jednak pamiętać, że wg pierwotnych planów prace miały zakończyć się wcześniej i widmo utraty środków europejskich jest efektem opóźnień wynikających z m.in. przedłużających się procedur przy uzgadnianiu dokumentacji. Cała inwestycja ma się zakończyć do 30 listopada 2016 r.

Maciej Puławski

Reklama

Dodaj komentarz