ST 12 (92)/2014 art. promocyjny – Projekt „Od bierności do aktywności” zakończył się

Tak, tak, to już pożegnanie. Czas przewidziany na realizację projektu „Od bierności do aktywności” tak szybko się skończył. Pozostają wspaniałe wspomnienia, które na zakończenie warto przywołać jeszcze raz.

8_biernosc1_12

Projekt realizowany był w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 a finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W działania wynikające z harmonogramu zaangażowane były trzy instytucje: Stowarzyszenie Szkoła Sztuk Walki i Samoobrony KOBRA, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu. Odbiorcami działań przewidzianych w projekcie byli: seniorzy. osoby w wieku średnim, młodzież i dzieci. Chętnym, którzy zadeklarowali swój udział, zaproponowaliśmy rozrywkę umysłową w postaci konkursu rozwiązywania krzyżówek SENIORIADA oraz działania poprawiające kondycję i stan zdrowia: rajd rowerowy, marsz nordic walking oraz kurs tańca towarzyskiego. Za poszczególne działania odpowiedzialni byli: SENIORIADA – Pani Ewa Sobolewska, kurs tańca – Pan Michał Galicki, rajd rowerowy – Pani Elżbieta Ołdak i marsz nordic walking – Pani Krystyna Gostyńska. Nad całością czuwała koordynator Pani Ewa Żmudzka. Oczywiście ważną rolę we wszystkich działaniach odegrali wolontariusze. Co pozostanie w pamięci? Spotkania podczas kursu tańca… systematycznie przychodziło coraz więcej osób – przyciągała wspaniała atmosfera, humor prowadzącego i widoczne postępy w umiejętnościach. SENIORIADA z kolei to ogromny stres. My, organizatorzy, myśleliśmy o tym, żeby wszystko dobrze wypadło, żeby spodobały się wybrane nagrody, żeby zyskać sympatię seniorów. Uczestnicy bardzo przeżywali fakt sprawdzenia się w nowych okolicznościach, indywidualnego zmierzenia się z wyzwaniem. Na szczęście SENIORIADA zakończyła się pełnym sukcesem. Rajd rowerowy i marsz nordic walking to działania znane uczestnikom także z innych projektów, ale są one bardzo, bardzo lubiane. W obu wypadkach dopisała nam pogoda. Dzięki temu z przyjemnością przemierzaliśmy ścieżki i leśne dukty gminy Tłuszcz, poznawaliśmy historię naszej małej ojczyzny. A po wysiłku fizycznym miły odpoczynek w gospodarstwach agroturystycznych – w Zaścieniu u Pani Hanny Boruckiej i w Rudnikach u Pani Heleny Kruk. Podsumowaniem projektu było spotkanie uczestników, podczas którego zostały wręczone dyplomy pamiątkowe oraz zaprezentowano wystawę fotograficzną pokazującą działania, jakie miały miejsce i film wykonany przez uczestniczkę projektu Panią Wiesławę Jędrysiak.

8_biernosc3_12

I tak dla mieszkańców powiatu wołomińskiego a w szczególności gminy Tłuszcz spożytkowaliśmy w ramach realizacji projektu „Od bierności do aktywności” 23 490 zł, jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz środki własne. A na zakończenie podsumowań warto przywołać wiersz, jaki zaprezentowała jedna z uczestniczek Pani Anna Jaworska:

Nasz wiersz jesienny
Jesteśmy w wieku drugiej połowie
Z coraz to cięższą walizką.
W ciągłej wędrówce przez dni i noce,
Wciąż między wami, tuż obok, blisko.

Już oszronione są nasze głowy,
Rzeźbione czasem twarze i dłonie.
I trochę wolniej stawiamy kropki,
I nagle w środku serce zapłonie.

Lecz jeszcze drzemie w nas siła marzeń
Zamknięta w skarbcu wiecznej młodości.
Nie straciliśmy nadziei złudzeń,
Pełno w nas wiary, westchnień miłości.

Nie chcemy kapci, gazet, fotelu,
Proszków na deser, szczerbatych luster,
Recept na duszę i laski w ręku,
Oczu patrzących na ściany puste!

Jeszcze nie teraz, jeszcze nie nadszedł
Czas na ostatni taniec wśród świętych!
Chcemy wytrwale i jak najdłużej
Z butów strzepywać pyły dróg krętych!

Pragniemy wygrać dziś szczęścia losy,
Pędzić przed siebie , szukać spełnienia,
Odkrywać światy, ich tajemnice,
I w rzeczywistość zmieniać marzenia.

Nie mamy żadnej chwili na straty
I szkła na oczach nam nie przeszkodzą.
Swój wiersz jesienny piszemy innym,
Co po nas tutaj ciągle przychodzą.

Dziękuję serdecznie zarówno wszystkim uczestnikom – mam nadzieję, że będą Państwo równie chętnie korzystać z nowych propozycji w ramach następnych projektów, jak i wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej realizacji kolejnych zadań projektu „Od bierności do aktywności”.

Ewa Żmudzka

Reklama

Dodaj komentarz