ST 11 (79)/2013 – Duzi i mali docenieni przez Europę

Wspólna inicjatywa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczniów i nauczycielki III klasy szkoły podstawowej w Tłuszczu została nagrodzona w konkursie Unii Europejskiej.

Nasz lokalny pomysł znalazł się wśród czterech wyróżnionych – obok greckiego, hiszpańskiego i bułgarskiego. Polskę reprezentował właśnie Tłuszcz. Klasa IIIA otrzymała w nagrodę aparat fotograficzny. Jednak poza samą nagrodą, ta inicjatywa przerodziła się w coś o wiele większego.

WSPÓLNE PRZYGOTOWANIA

Pani Anna Milczarek, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, zwróciła się do Ośrodka Pomocy Społecznej – instytucji od kilku lat prężnie pracującej z seniorami, z pomysłem na realizację działań międzypokoleniowych. Dodatkową motywacją był konkurs generations@school (tłum. „pokolenia w szkole”) organizowany przez Unię Europejską. Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS), przy którym działa Uniwersytet Trzeciego Wieku chętnie włączył się do działania.

– Bardzo nam zależy na współpracy międzypokoleniowej, wzajemnej wymianie umiejętności i doświadczeń między dziećmi i seniorami – wyjaśnia motywy podjęcia współpracy pani Aleksandra Skonieczna z OPS.

Sesja zdjęciowa

Dzieci zostały zaproszone do pomocy i udziału w sesji zdjęciowej do przygotowanego przez seniorów kalendarza na 2014 rok – pomagały w organizacji i pozowały do zdjęć. Choć jak podkreślają organizatorzy, ta ostatnia – utrwalona na karcie pamięci aparatu scena – była najmniej istotna. Najwięcej zaangażowania i radości wyzwalały przygotowania – noszenie siana czy robienie łańcuchów choinkowych.

Następnie dzieci przygotowały i wystawiły krótkie przedstawienie dla seniorów, którego główne przesłanie mówiło, że dobrze być studentem UTW. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Rostek dodaje: – Później działania rozwinęły się w warsztaty robienia filmów prowadzone przez jedną ze słuchaczek UTW, panią Wiesię Jędrysiak. A teraz to już żyje własnym życiem…

CZY TO MAŁY, CZY TO DUŻY…

Zajęcia prowadzone przez seniorów w szkole odbywają się cały czas.

– Bardzo mi się podoba ta współpraca międzypokoleniowa. Cieszę się, że mogę brać udział w takich projektach. One konsolidują i nauczają środowisko – nie tylko dzieci, ale i starszych – podsumowuje projekt pan Włodzimierz Malinowski, student UTW, który prowadził zajęcia tworzenia z papierowikliny i zajęcia kulinarne. – Pragnę podkreślić ogromne zasługi kierownictwa i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie organizacji wielu pożytecznych inicjatyw i pozyskiwania środków.

– Elementem konkursu było opracowanie hasła, dotyczącego Unii Europejskiej. Młodzi i starsi zdecydowali, że będzie to: „Czy to mały, czy to duży Unii może się przysłużyć” – dodaje Katarzyna Rostek.

Tłuszczański Ośrodek Pomocy Społecznej w umiejętny sposób łączy realizowane inicjatywy w działalność międzypokoleniową. Z jednej strony prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku, z drugiej – Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie. Okazuje się, że współpraca przynosi uczestnikom obu inicjatyw wiele radości. Seniorzy angażują się wolontariacko w działalność punktu, a dzieci biorą udział w inicjatywach uniwersytetu. Jedna z seniorek pomaga dzieciom w matematyce, inni prowadzą zajęcia kulinarne.

– To, że doceniono nasze działania międzypokoleniowe gdzieś daleko, nie tyle poza Tłuszczem, co poza Polską, uświadomiło nam, że to co robimy jest ważne i wartościowe. Czasem nad tym przechodzi się do porządku dziennego i w natłoku bieżących spraw tego po prostu nie zauważa – mówi kierownik Katarzyna Rostek.

Trzeba przyznać, że działania, które od lat prowadzi tłuszczański Ośrodek Pomocy Społecznej, nie są typowymi dla tego typu placówki. Nasz OPS wychodzi z roli tylko pomocowej w kierunku animacyjnej i wspierającej. Dzięki temu Tłuszcz na mapie Polski jest wyraźnie dostrzegalny jeśli chodzi o ilość pozyskanych pieniędzy na inicjatywy prospołeczne oraz doceniany za ich innowacyjność.

Maciej Puławski

Reklama

Dodaj komentarz