Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług z 28.04.2014 – most na rzece Cienkiej, melioracja i bobry, konflikt w Gimnazjum w Jasienicy

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług z dnia 28.04.2014.

Źródło wideo: Tłuszcz UM

OPIS KOMISJI:
[0:00:00] – początek i porządek obrad
[0:00:28] – Pracownik OPS – ocena zasobów pomocy społecznej
[0:14:44] – Pracownik WZMiUW – w sprawie budowy mostu od ulicy Pilawskiej, melioracja i bobry
[1:01:18] – pismo do komisji – odpowiedź na wniosek w sprawie dzików i bobrów
[1:03:20] – pismo do komisji – prośba o przedłużenie dzierżawy
[1:04:59] – pismo do komisji – prośba o dofinansowanie placu zabaw
[1:08:43] – pismo do komisji – w sprawie mostu przy ulicy Pilawskiej
[1:09:17] – pismo do komisji – konflikt w gimnazjum w Jasienicy
[1:27:16] – pismo do komisji – w sprawie nadania nazwy ulicy w Kurach
[1:35:38] – pismo do komisji – powiatowa karta TAKRodzina
[1:43:10] – pismo do komisji – w sprawie zakupu sprzętu dla CKSiR
[1:45:05] – pismo do komisji – Wojewoda uchyla uchwałę w sprawie statutu CKSiR
[1:47:30] – pismo do komisji – RIO w sprawie wykonania budżetu za 2013 rok
[1:51:26] – wnioski do Burmistrza

//Łukasz

Reklama

Dodaj komentarz