Urząd nagrywa#13: Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług z dnia 21.02.2012 – pracownik MODR informuje o dopłatach dla rolników, przetargi i inwestycje, gimnazjum w Jasienicy, gospodarka odpadami

Na stronie Urzędu Miejskiego w Tłuszczu pojawiło się kolejne nagranie z komisji rady.

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług z dnia 21.02.2012.

Źródło wideo: Tłuszcz UM

 

[0:00:00] – początek obrad
[0:00:29] – porządek obrad
[0:01:00] – pracownik MODR* – dofinansowania dla rolników – informacje
[0:05:00] – pracownik MODR – szkolenia dla rolników w naszej gminie
[0:07:28] – pracownik MODR – agencja rolna przyjmuje wnioski o dopłaty do wysiewu
[0:10:50] – pracownik MODR – informacja o zakończonym szkoleniu
[0:12:03] – pracownik MODR – nieuczciwi pośrednicy w sprawach dopłat
[0:15:00] – pracownik MODR – brak wysyłania decyzji w sprawie dopłat w formie papierowej – tylko na żądanie
[0:16:16] – pracownik MODR – pytania i dyskusja w sprawie KRUSu
[0:28:00] – zalewanie mieszkańców i pól w Chrzęsnem ul. Widok
[0:33:19] – pracownik MODR – informacje formalne dot. Składania wniosków
[0:34:25] – dyskusja na temat spółki wodnej i odwodnienia działek w gminie, rzeka Cienka
[0:38:51] – “kto ma odśnieżyć chodnik?”
[0:40:48] – pracownik UM – sprawozdanie na piśmie z przetargów w 2013
[0:44:36] – pracownik UM odpowiada – SUW w Kozłach
[0:46:35] – pracownik UM odpowiada – przetarg na doprojektowanie wodociągów a Jarzębiej Łące (pracownik nie chce udzielać informacji “medialnie”)
[0:49:16] – pracownik UM odpowiada – “ile kosztuje ułożenie 1m rury” wodociągowej – prośba o podanie kosztów szacunkowych
[0:51:18] – pracownik UM odpowiada – ulica Kasztelańska
[0:53:57] – pracownik UM odpowiada – oświetlenie na ul. Wesołowskiego w Mokrej Wsi
[0:58:24] – pracownik UM odpowiada – dokumentacja projektowa oświetlenia
[0:58:50] – pracownik UM odpowiada – bieżąca konserwacja dróg gruntowych
[0:59:34] – pracownik UM odpowiada – ile kosztuje 1m kanalizacji – prośba radnego o podanie kosztów szacunkowych
[1:00:32] – pracownik UM odpowiada – gimnazjum w Jasienicy, droga ewakuacyjna, problemy z odbiorem
[1:08:14] – pracownik UM odpowiada – kładka w Jasienicy i Stryjkach
[1:12:56] – pracownik UM odpowiada – zawalony przepust, kto powinien remontować?
[1:14:33] – pracownik UM odpowiada – dokumentacja oświetleniowa w miejscowości Rudniki i problemy z budową oświetlenia dróg w gminie
[1:17:34] – pracownik UM odpowiada – budowa zaplecza socjalnego w Stryjkach
[1:22:57] – dyskusja na temat gospodarki odpadami
[1:27:33] – pracownik UM odpowiada – śmieci w gminie, przetarg ogłoszony (02.04.2013 otwarcie ofert), informacje o wymogach ustawowych gminy
[1:41:13] – pisma do komisji – otwarcie ofert z przetargu uzupełniania ubytków na gorąco, wynagrodzenia nauczycieli, sprawozdanie Komendanta Policji
[1:42:57] – pisma do komisji – burmistrz odpowiada w sprawie obowiązku zawiadamiania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
[1:46:11] – pisma do komisji – sprawa Nowego Toru
[1:51:48] – wnioski komisji do burmistrza

//Łukasz

*MODR - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Reklama

Dodaj komentarz