Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług z 09.04.2015 – ład i porządek na terenie gminy, “Zasłużony dla rolnictwa” i pisma

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług z dnia 9.04.2015.

Źródło wideo: Tłuszcz UM

OPIS KOMISJI:
[0:00:00] – Początek i porządek obrad
[0:01:03] – Z-ca komendanta Policji w Tłuszczu w sprawie ładu i porządku na terenie gminy
[0:19:40] – Przyjęcie protokołu
[0:26:51] – Wniosek o nadanie tytułu “Zasłużony dla rolnictwa” dla Mirosława Szczotki
[0:28:32] – Pismo do komisji – roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
[0:31:32] – Pismo do komisji – Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Tłuszczu w sprawie dotacji
[0:50:47] – Pismo do komisji – Firma Pakard w sprawie odkupienia działki gminnej
[1:02:20] – Pismo do komisji – mieszkanka ul. Cichej w sprawie placu zabaw
[1:06:07] – Pismo do komisji – Spółdzielnia Mieszkaniowa w sprawie zamiany działek
[1:09:42] – Wnioski do burmistrza
[1:17:53] – Termin kolejnego posiedzenia

Reklama

Dodaj komentarz