Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług z 24.03.2014 – Radni Powiatowi

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług z dnia 24.03.2014.

Źródło wideo: Tłuszcz UM

OPIS KOMISJI:

[0:00:00] – początek i porządek obrad
[0:00:32] – pismo do komisji – w sprawie rozbudowy firmy Piotro-Stal
[0:01:46] – pismo do komisji – Komendant Policji w sprawie dofinansowania zakupu alkomatu
[0:02:50] – pismo do komisji – sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
[0:03:36] – pismo do komisji – Mieszkaniec w sprawie możliwości wykupu działki gminnej
[0:04:16] – Pracownik MODR – aktualne informacje dla rolników
[0:13:55] –
[0:16:01] – trzecia nitka ropociągu
[0:20:03] – Radni Powiatowi – przepust w Postoliskach, znaki poziome, rów, drogi, pałac w Chrzęsnem
[1:12:13] – wnioski do burmistrza
[1:13:19] – Pracownik UM – stan bieżącego utrzymania dróg gruntowych i remontów czastkowych

//Łukasz

Reklama

Dodaj komentarz